8/9/20

ΕIΣΑΓΩΓH
Ὁ κορωνοϊός ὑπῆρξε μία ἀνεκτίμητη "εὐλογία" γιά τήν παγκόσμια πλουτοκρατία. Σάν ἄμεσο "ὄφελος" τούς πρόσφερε τήν ἀπαλλαγή ἀπό "βαρίδια" τῶν συστημάτων ὑγείας & προνοίας, ἠλικιωμένους, ἀσθενεῖς καί εὐπαθεῖς. Τέτοιο ξεσκαρτάρισμα θά τό ζήλευαν ἀναμφίβολα καί στά "ἀποδοτικότερα" Χιτλερικά κολαστήρια καταναγκαστικῆς ἐργασίας καί ἐξοντώσεως. Δέν θά ἐκπλησσόμασταν ἄν τέτοιου εἴδους "ὀφέλη" ἔχουν ἀποτιμηθεῖ σιωπηρά στίς κατά τά ἄλλα ἀνεξήγητες "φοῦσκες" καί σκαμπανεβάσματα τῆς κάθε "Γουώλλ Στρήτ".

ΚΟΡΩΝΟΪOΣ, ΤΟ ZYKLON B ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΔΗΜΟΚΤΟΝΩΝ

Εἶναι χαρακτηριστική στίς καπιταλιστικές/ ἰμπεριαλιστικές χῶρες ἡ ἀβυσσαλέα διαφορά θνητότητας σέ ὅλες τίς καταπιεζόμενες - καταληστευόμενες τάξεις & ὁμάδες, κοινωνικές, φυλετικές, πολιτισμικές.

'Ἀκόμη, ἡ δόλια ἔκθεση στόν κορωνοϊό ἐργαλειοποιεῖται γιά τήν ἀπόπειρα μαζικῆς θανάτωσης διαφόρων ἀνεπιθυμήτων, προσφύγων, πολιτικῶν καί συναφῶν κρατουμένων στίς Η.Π.Α. κ.ἄ.

Περαιτέρω σχόλια γιά τό καπιταλιστικό Ἄουσβιτς τοῦ κορωνοϊοῦ ἐδώ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΡΠΑΧΤΕΣ ΜΕ TH BOHΘEIA ΤΟY ΚΟΡΩΝΟΪΟY

 • Τρισάθλιοι ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές σάν τήν Κέλλυ Λαῖφφλερ ἐκμεταλλεύτηκαν ἐμπιστευτικές ως ἐκ τοῦ θεσμικοῦ ρόλου τους πληροφορίες- ἐκτιμήσεις γιά τήν ἐξέλιξη της καραντίνας προκειμένου νά προβουν σέ αγοραπωλησίες μετοχων ανάλογα μέ τήν τύχη πού αὐτές θά εἶχαν στό Χρηματιστήριο, ἐξοικονομῶντας τεράστια ποσά.
 • Τά κατά τόπους "πακέττα διασώσεως" ἐπιχειρήσεων ἀπό τό δημόσιο, πρακτικά συνιστοῦν ἀδικαιολόγητη μεταφορά πλούτου ἀπό τούς φορολογούμενους πρός μεγαλοκαρχαρίες, καί δη "ἐν λευκῶ" γιά ἀνεξέλεγκτη "ἐπένδυση" σέ χρηματιστηριακές φοῦσκες ἤ ὁτιδήποτε ἄλλο θελήσουν οἱ ὀλιγάρχες. Σέ μεγάλο βαθμό ὅμως οἱ διεφθαρμένες κυβερνήσεις κράτησαν ἀπορρητες (!) τίς λίστες τῶν εὐνοημένων ἐπιχειρηματιῶν καί τίς ἀντίστοιχες ἐπιδοτήσεις ἑκάστου (ὅπως καί τό παρ'ἡμῖν Μητσοτακέικο).
 • Μεγαλομέτοχοι κλάδων πού συνολικά ἐπωφελήθηκαν ἀπό τήν κορωνο-κρίση (π.χ. τηλεεμπόριο & τηλεπικοινωνίες) εἰς βάρος ἄλλων κλάδων, ἀποκόμισαν μυθώδη κέρδη. Τά ἀφεντικά π.χ. τῆς ΑΜΑΖΟΝ καί τῆς ΖΟΟΜ τσἐπωσαν φέτος πάνω ἀπό 2 δισ. $ ἕκαστος!

  Οὔχ'ηττον, μεμονωμένες ἐπιχειρήσεις ἐπωφεληθέντων κλάδων παραδόξως χρεοκόπησαν! Καί αὐτό ἐπειδή χρεοκόπησαν πολλοί σημαντικοί πελάτες τους. Ἄλλος ἕνας παραλογισμός τοῦ καπιταλισμοῦ. Ὅμως oἱ ἰδιοκτῆτες δέν χάνουν, ὅτι κέρδισαν τό κρατοῦν. Μόνο οἱ ἐργαζόμενοι βλάπτονται καί πασχίζουν νά ἐπιβιώνουν τῶν χρεοκοπιῶν...

 • Τήν κρατικά ἐπιδοτούμενη φαρμακευτική ἔρευνα τό καθεστώς Τρούμπ τήν ἀναθέτει EYNOIOKPATIKA σέ συγκεκριμένους φαρμακοβιομήχανους, πού ὅμως στή συνέχεια θά ἐκμεταλλευτοῦν τούς καρπούς της κερδοσκοπικά, σάν πνευματική τους ἰδιοκτησία! Παράλληλα ἡ φαρμακευτική κερδοσκοπική παραπληροφόρηση ὀργιάζει, μέ τόν ἴδιο τόν "Πλανητάρχη" νά διαλαλεῖ ὡς τάχα πρόληψη τοῦ κορωνοϊοῦ κάποιο ἄσχετο φάρμακο βιομηχανίας στήν ὁποία συμπτωματικά κατέχει πακέττο μετοχῶν ὁ ἴδιος!

'Eπιπρόσθετα, vἀ μήν παραλείψομε νά ἀναφέρομε ἐν παρρόδῳ ὅτι ἕνα στοιχεῖο γιά τή δῆθεν "προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας" ἀποτέλεσε ἡ ἀξιοποίηση τῆς ἀφορμῆς γιά αὔξηση τῆς ἀστυνομοκρατίας καί καταστολή. Καί τό ἀκόμη πιό παράδοξο εἶναι ὅτι ἐκεῖ ὅπου ὑπῆρξε ἡ ἀνευθυνότερη ἔκθεση τοῦ γενικοῦ πληθυσμοῦ, ὁ ἐφησυχασμός, ἡ παραπληροφόρηση, ὁ ἀφοπλισμός τῶν κρατικῶν συστημάτων περιθάλψεως καί προλήψεως, ἐκεῖ ἀκριβῶς ἐμφανίστηκαν καί οἱ πιό ἀκραῖες ἐξάρσεις ἀστυνομικῆς καί παρακρατικῆς βιαιότητας. Μιλᾶμε γιά τά φασιστοειδή / ἡμιφασιστικά καθεστῶτα σέ Η.Π.Α, Βραζιλία, Αἴγυπτο, Τουρκία, Ἱνδίες καί κάμποσα ἀκόμη ἀντίστοιχά τους διεθνῶς. Ἡ κτηνωδία καί τά πογκρόμ πρός τούς ἀσθενεστέρους συνδυάστηκαν μέ σκανδαλώδεις παραχωρήσεις πόρων καί ἀσυδοσίας στόν ἐσμό τῶν κλεπτοκρατῶν πού κατέχουν τή μερίδα τοῦ λέοντος τοῦ παγκόσμιου ὑλικοῦ πλούτου.

Κατά τά λοιπά, ἡ πανδημία ἀντιμετωπίσθηκε ἀπό τά κατά τόπους καπιταλιστικά καθεστῶτα μέ μία πανσπερμία τρόπων καί νοοτροπιῶν, πού λογικά δέν θά περίμενε κάποιος σέ ἕνα παγκοσμιοποιημένο οἰκονομικό περιβᾶλλον μέ προηγμένες ἐπιστημονικές ἐπιδόσεις, ἐπιφέροντας μία ἀντίστοιχη πανσπερμία ὑγειονομικῶν ἀποτελεσμάτων, ούδόλως προσιδιάζουσα σέ μία ἀνθρωπότητα πού θέλει νά θεωρεῖ τόν ἑαυτό της "ὀρθολογικό".
ΣΤA ΚΑΘ'HΜAΣ
Ὅλα τά παραπάνω ἔχουν τή σημασία τους γιά τά εἰδικότερα θέματα πού ἅπτονται τοῦ συγκεκριμένου μας ἐργασιακοῦ χώρου τῶν συγκοινωνιῶν. Ἡ "κυβέρνηση" Μητσοτάκη-Γεωργιάδη (ὅπως ἀπροκάλυπτα τήν ἀποκάλεσε ὁ δεύτερος), οὐσιαστικά μία συγκυβέρνηση νεοφιλελέδων καί ἡμιφασιστῶν, χειρίζεται τήν πανδημία μέ τρόπο πού φαντάζει πετυχημένος -πάντα στή λογική τοῦ μή χείρωνος, ὅπως ταιριάζει σέ τέτοιες φυσικές ἀπειλές- σέ καθυστερημένα δεξιόστροφα στρώματα τοῦ πληθυσμοῦ καί σέ ὠφελούμενα ἤ προστατευόμενα κομμάτια ἐπιχειρηματικῶν συμφερόντων. Αὐτό θεωρεῖ μᾶλλον δικαιολογημένα ὅτι τῆς ἐξασφαλίζει πολιτικούς "πόντους" πού θά τή διατηρήσουν στή συμπολίτευση ἀκόμη καί μετά ἀπό ἐνδεχόμενες ἐκλογές μέ ἁπλῆ ἀναλογική. Μποροῦμε νά παραδεχθοῦμε ὅτι τά στατιστικά ἀποτελέσματα τῆς Α' φάσεως τῆς καραντίνας δέν ἀπέχουν αἰσθητά ἀπό αὐτά πού θά ἀναμέναμε καί σέ ἕνα ἀποτελεσματικό σοσιαλιστικό καθεστώς. Καί μάλιστα με τήν πρόληψη-καραντίνα ἐπιτεύχθηκε τέτοια χαμηλή θνητότης σέ ἕνα περιβᾶλλον διαλυμένου, ὑποστελεχωμένου συστηματος ὑγείας, ἔτσι ὥστε οἱ κυβερνῶντες σέ μία ἐπιπόλαια θεώρηση νά φαντάζουν "θαυματοποιοί". Τό πιθανώτερο δε εἶναι πώς θά εἴχαμε μακράν χειρότερα νούμερα ὐπό μία ΠΑΣΟΚ- ἤ Τσιπροειδή κυβέρνηση μέ τίς παλινωδίες καί τούς πανικόβλητους ἐρασιτεχνισμούς στούς ὁποίους θά ὑπέπιπταν.

Λογικοφανές εἶναι λοιπόν ὅτι στήν ἑπόμενη φάση χαλαρώσεως τῆς καραντίνας ἕνα καθεστώς σάν αὐτό τῶν Κυριάκου-Ἄδωνι:

 • θά ἐπιχειρήσει νά κεφαλαιοποιήσει πολιτικά τά ὅποια εὔσημα προκύπτουν ἀπό τήν ἐπιτευχθεῖσα χαμηλή θνητότητα
 • θά ἐπιχειρήσει νά "πουλήσει" δῆθεν ὑγειονομική ἀσφάλεια στούς κουτόφραγκους τουρίστες προκειμένου νά κάνει μιά ὕστατη, ἀπελπισμένη "ἁρπαχτή" ἡ ἐγχώρια τουριστική βιομηχανία. Βέβαια προσπερνῶντας τό ὅτι τό ὅποιο ὑγειονομικό πλεονεκτημα θά πάει περίπατο μέ τό ἴδιο τό ἄνοιγμα τοῦ τουρισμοῦ καί παραπλήσιων περιττῶν δραστηριοτήτων.
 • Ἔτσι, ἀφοῦ ἔκαναν μία ἀρχική ἐπίδειξη ἀποδεκτῆς διαχειρίσεως σάν "καλοί Χριστιανοί", αὐτό πού πάνε νά ἐφαρμόσουν σιωπηλά στή συνέχεια εἶναι ἡ "ἀνοσία ἀγέλης", πού κάθε ἄλλο παρά ἀνοσία ἀποτελεῖ. Εἶναι ἕνας εὐφημισμός γιά τή ναζιστικῆς ὑπόστασης "φυσική ἐπιλογή" γιά ξεσκαρτάρισμα τῶν σωματικῶς ἀδυνάτων.

  Στίς συγκοινωνίες ἡ κατάσταση κατέστη πλέον τραγελαφική. ME THN APXIKH KAPANTINA ὑπῆρχε μία ὁμολογουμένως λογική ἐξισορρόπηση μεταξύ ζητήσεως, συνθηκῶν μεταφορᾶς καί κυκλοφοριακῶν φόρτων. Ὅμως μέ τό σπασμωδικό μετασχηματισμό τῶν μέτρων προφυλάξεως, ἡ ἀστική κινητικότητα κατέρρευσε ποιοτικά:

 • KAT'APXHN ἡ παρότρυνση τοῦ κοινοῦ γιά ἐλαχιστοποίηση χρήσης τῶν Μ.Μ.Μ. στό ἀπολύτως ἀναπόφευκτο μίνιμουμ πρακτικά περιορίζει τούς χρῆστες στούς captives (δέσμιους τῶν δημοσίων συγκοινωνιῶν). Ὅμως δέν φαίνεται νά ἐκτίμησε κάποιος τόν ὄγκο αὐτῶν τῶν captives, πού φαίνεται ὅτι μέ τά ἀλλεπάλληλα μνημόνια ἔχει ἐκτοξευθεῖ
 • Τά ὡς ἄνω μνημόνια μέ τή σειρά τους ἔχουν συρρικνώσει κατά ἕνα θλιβερό ποσοστό τό προσωπικό, τά στόλο καί τά ἀνταλλακτικά καί ἑπομένως τή μεταφορική ἱκανότητα τῶν Μ.Μ.Μ.
 • Περαιτέρω δραματική συρρίκνωση στή μεταφορική ἱκανότητα ἐπιφέρει ἡ ἀπενεργοποίηση τῶν μισῶν καθισμάτων καί ἡ ἀνάγκη ἀραιώσεως καί τῶν ὀρθίων. Πρακτικά μέ αὐτές τίς ἀπαιτήσεις ἡ ὁλική χωρητικότης ἑνός τρίπορτου ἀστικοῦ λεωφορείου (ὑπό Κ.Σ. 80 ἄτομα στούς 4 ὀρθίους/m²) πέφτει στά 42! Καί αὐτό ἀποτελεῖ γιά τίς τρέχουσες ἐπιδημιολογικές συνθῆκες crush capacity! Τηρώντας ὅμως 2 μέτρα καί 2 σταθμά, τήν ἀραίωση αὐτή δέν τήν ἐπέβαλαν καί στά πανίσχυρα ἀφεντικά τῶν ἀερομεταφορῶν, ὅπου ὁ συνωστισμός ἀφήνεται νά θερίζει.
 • 'Από κάποιο ἐπίπεδο φόρτου καί πάνω ἀποτελεῖ ἀνοησία ἡ τήρηση κενῶν θέσεων, μιά καί αὐτό αὐξάνει ἀνεπίτρεπτα τό συνωστισμό ὀρθίων. Εὐτυχῶς συχνά τό συνειδητοποιοῦν μόνοι τους οἱ ἐπιβάτες καί καταλαμβάνουν αὐτόβουλα τά κενά καθίσματα, χωρίς αὐτό βέβαια νά ἀναιρεῖ τή βλακεία τῶν διοικούντων τίς συγκοινωνίες.
 • Μέσα στά ἥδη ἀποδεκατισμένα δρομολόγια, ἔχουμε ἀπό πάνω καί τήν ἐμμονή στήν περαιτέρω ἀραίωσή τους τό καλοκαίρι τρισχειροτερεύοντας τήν κατάσταση.
 • Ἡ ἐξισορρόπηση μεταξύ ὁδικοῦ φόρτου καί ἐπιπέδου ἐξυπηρετήσεως Μ.Μ.Μ. μέ ὅλα αὐτά ἐπέρχεται σέ ἕνα πολύ χειρότερο ποιοτικό στάτους ἀπό ὅτι ὑπῆρχε στό στάδιο τῆς αὐστηρᾶς καραντίνας.

  Οἱ τριτοκοσμικές καταστάσεις στίς ὁποῖες ἀναπόφευκτα διολισθαίνει ὁ καπιταλισμός, καί δη ὑπό συνθῆκες πανδημίας, εἶναι ἥδη ἐδῶ! Ἄν θεωρήσουμε δεδομένη καί ἀναπόφευκτη τή σημερινή συρρίκνωση τῶν Μ.Μ.Μ. ἡ μοναδική ἀντιμετώπιση θά ἦταν ἕνα πολύ αὐστηρότερο lockdown ὅλων τῶν μή ἀπαραίτητων δραστηριοτήτων, κάτι πού ἡ πλουτοκρατία δέν θά ἐπιτρέψει ἐπί θυσίᾳ πολυαρίθμων ζωῶν.
  Προβάλλει ἀκανθῶδες τό ἐρώτημα, κατά πόσον ἐμεῖς καί τά σωματεῖα μας θά συμβιβαστοῦμε μέ τό ἀπερίσκεπτο ἄνοιγμα τοῦ τουρισμοῦ, ἐξακολουθῶντας νά ἐξυπηρετοῦμε τά διεθνή ἀεροδρόμια, μεταφέροντας μέ τά τραῖνα καί τά λεωφορεῖα μας τό χτικιό ἀπό τίς πτήσεις τοῦ θανάτου μέσα στίς πόλεις μας.
  EΠΙΛΟΓΟΣ
  Ἡ ὑγειονομική δυστοπία ἀπειλεῖ νά προστεθεῖ στή λοιπη δυστοπία πού μεθοδεύει ἡ ἀντίδραση, μέ τό τερατούργημα στό Ἑλληνικό, τά πολεοδομικά ἐξαμβλώματα σχεδόν ὅλων τῶν δεξιῶν δημάρχων, μέ τό βιασμό τοῦ φυσικοῦ καί τοῦ ἀνθρωπογενοῦς τοπίου.

  ΟΙ ΜΟΝΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΒΟΜΒΕΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΕΞΙΑ

  ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΜΕ ΠΡΟΤΟΥ ΜΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ!

 • Older Posts Home

  APXEION Blogs