12/10/17

ΟΙ ΠΡΟΞΕΝΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΥ ΤΑΞΙΚΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΜΑΣ

Ἕνα κλασσικό δεῖγμα χυδαίου ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ βλέπουμε στό παρατιθέμενο ῥυπαρογράφημα κάποιου ...γλίτσα ἤ κάτι τέτοιο, πού προαναγγέλλει ἥδη μέ τήν ἐπικεφαλίδα του τόν ἐμετό πού πρόκειται νά ἀκολουθήσει στή διαβόητη ἐξυπνακίστικη λάιφ-στάυλ φυλλάδα "Ἄθενς Βόις" μέ τά συχνά ἀντιδραστικο-απολιτίκ δημοσιεύματα. Θά ἀπαξιώσουμε τίς ἀρλοῦμπες του, ἀφοῦ πρῶτα δοῦμε τό ποιόν αὐτοῦ πού τίς γράφει, ὥστε νά κατανοήσομε γιατί τίς γράφει καί νά τίς ἀντιμετωπίσομε εὔστοχα.

BEBAIA, ἡ ὅλη του φρασεολογία παραπέμεπει ἀπ'εὐθείας σέ δεξιό τῆς χειρίστης ὑποστάθμης, κανείς ἀρθρογράφος ἀξιοπρεποῦς πολιτικῆς τοποθετήσεως δέν γράφει ποτέ τέτοιες ἀντεργατικές κατινιές. Ἀνατρέχοντας κανείς σέ ἄλλα δημοσιεύματά του ἀνακαλύπτει μία διαρκῶς ἀντιδραστική καί ἀντικομμουνιστική πλειοδοσία, χειρότερη καί ἀπό πολλῶν ἰθυνόντων δεξιῶν κομμάτων, μέ σχολιασμούς τό ἴδιο ῥηχούς σάν αὐτούς πού βλέπομε στό παρατιθέμενο, μέ μένος κατά τῶν Κάστρο & Τσάβες κ.λπ. Ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἀναλίσκεται σέ ἐκ δεξιῶν "κριτικές" τῶν ἄλλων θλιβερων ὀππορτουνιστῶν τῆς κλίκας Τσίπρα, "κατηγορῶντας" τους ὡς φιλοκομμουνιστές καί τά παρόμοια, κατά τά ἄλλα δε τό παίζει κωλογλύφτης τῶν "ἐπιχειρηματιῶν". Οἱ κοινωνοί τῆς λενινικῆς παιδείας δέν χρειάζεται νά μᾶς διαβάσουν παρακάτω, ἥδη κατανόησαν πλήρως περί τίνος πρόκειται. Ὅσοι ὅμως ἀναγνῶστες προβληματίζονται ἀπό τά ἐμέσματά του ἔστω καί κατ'ἐλάχιστο, καλό εἶναι νά ῥίξουν μιά ματιά στό πῶς ἀποδομοῦνται τέτοιες περιπτώσεις καί γιά νά ἐνδυναμώσουν τήν ταξική τους αὐτοπεποίθηση καί νά χαλυβδωθοῦν ἀντισυστημικά. Ὅσο γιά τή φυλλάδα του, τά πολλά λόγια περιττεύουν, ὅλα τά ἄρθρα γνώμης εἶναι γραμμένα ἀπό φιλοσυστημικά τομάρια σάν τή Σώτη Τριανταφύλλου καί τόν ἀποστάτη Βουλαρίνο, πού πασχίζουν νά προσδώσουν κῦρος στούς ἐργατοβόρους ἐντολεῖς τους.

Ἄτομα σάν καί δαῦτον εἶναι κλεισμένα στίς μαγειρεμένες ψευδοστατιστικές τους (πού θά ἀποδομήσουμε πλήρως) καί ἐπίπλαστες, εἰκονικές "πραγματικότητες" πού δημιουργοῦν αὐτοί καί οἱ πάτρωνές τους χωρίς συναίσθηση τοῦ ὑλικοῦ κόσμου τῆς παραγωγῆς. Ἀνάλυση στό συγκεκριμένο ῥυπαρογράφημα δέν ὑπάρχει, παρά μόνο ἀτάκτως ἐρριμμένοι κακοχαρακτηρισμοί δίχως λογική (οἰ ὁποῖοι θά τοῦ ἐπιστραφοῦν στό πολλαπλάσιο), ἁπλᾶ γιά τή δημιουργία ἀρνητικοῦ κλίματος, ἤ ἑνίοτε ὑπονοῶντας ἕνα ἀνομολόγητο, στρεβλό καί ἀρρωστημένο σκεπτικό. Γιά παράδειγμα ἡ ἀναφορά σέ "προνομιούχους". Ὡς προνόμιο προφανῶς θά ὁρίζαμε τήν κατ'ἐξαίρεση εὐνοϊκή μεταχείριση κάποιων πέρα ἀπό τίς προβλέψεις τοῦ νόμου. Προνόμιο π.χ. κυριολεκτικά ἀποτελεῖ ὁ ὅποιος μειωμένος φορολογικός συντελεστής σέ κάποιες περιοχές, ἡ ἀσυλία τῶν βουλευτῶν καί τά σχετικά. Κάτι ἀντίστοιχο γιά τό προσωπικό τοῦ μετρό δέν ὑφίσταται πέρα ἀπό τούς σολοικισμούς πού μηρυκάζει ὁ τυπᾶκος.

Ξεκινᾶ τόν λίβελλο μέ φτηνές εἰρωνεῖες. Tά λοιδωρούμενα λόγια τοῦ προέδρου τοῦ Σ.Ε.Λ.Μ.Α. τίποτε ἄλλο δέν κάνουν, παρά συμπυκνώνουν 2 θεμελιώδεις θέσεις τῶν Μάρξ - Ἔνγκελς: Ὅτι κάθε ταξικός ἀγώνας εἶναι ἐν τέλει ἀγώνας πολιτικός, καί ὅτι ἡ ἐργατική τάξη εἶναι ἡ μοναδική καταπιεζόμενη τάξη πού μπορεῖ ἀντικειμενικά νά ἀπελευθερώσει καί ὅλες τίς ἄλλες καταπιεζόμενες τάξεις.

Ὁ ...γλίτσας δέν κάνει τόν κόπο νά μπεῖ στά προτάγματα τῆς κάθε ἀπεργίας, τίς τσουβαλιάζει ὅλες σέ 1. Ἔτσι, τοῦ διαφεύγει πώς σχεδόν ὅλες οἱ μετά μνημόνιον ἀπεργίες στό Μετρό εἶναι θεμελιωμένες πολιτικά, ταξικά, αντιμνημονιακά, καί μάλιστα μέ ὑψηλό βαθμό καί ἐπίπεδο πολιτικοποιήσεως. Πότε περισσότερο καί πότε λιγότερο συνειδητά, οἱ κινήσεις καί τό συλλογικό προϊόν τῆς δράσεως τοῦ Σ.Ε.Λ.Μ.Α. (παρά τή σκληρή κριτική καί αὐτοκριτική πού ἀσκοῦμε καί στή διοίκησή του, καί πολύ περισσότερο στά ἁπλᾶ μέλη) παίρνουν εὔσημα ὑγιοῦς ταξικῆς ἀγωνιστικότητος (ἀρκετά ἄνω τοῦ μέσου ὅρου συμβατικῶν συνδικάτων) πανελλήνια, ἀλλά καί διεθνῶς. Ἡ λύσσα κάτι τέτοιων ῥυπαρογράφων ἐναντίον μας εἶναι τίτλος τιμῆς, σημαίνει πώς ἔχουμε ἀρκετά θετικά στοιχεῖα (τά ὁποῖα βεβαίως χρἠζουν πολλαπλασιασμοῦ).
Ὁ τύπος ζεῖ σέ ἄλλο πλανήτη. Γράφει ἀσυνάρτητα πώς "έχουμε ως κύριο ενδιαφέρον την απομύζηση του κράτους μέσα από προνόμια και προσόδους" (τί διάολο εἶναι πάλι αυτές!). Νομίζει πώς τά τραῖνα κινοῦνται καί συντηροῦνται ἀπό μόνα τους! Δέν ἔχει συγκολλήσει σιδηροτροχιές μέσα σέ τοῦννελ εἰσπνέοντας τόν καρκίνο. Δέν ἔχει προπηλακισθεῖ ἀπό βανδάλους ἤ δύστροπους ἐπιβάτες. Δέν ἔχει ὑποστεῖ ἠλεκτροπληξία σέ κακοσυντηρημένους λόγῳ μνημονίου συρμούς. Δέν ἔχει ἰδέα γιά τό ἄγχος χαράξεως διαδρομῶν ἐν ὥρᾳ αἰχμῆς σέ περίπλοκους κόμβους σάν τήν Πλακεντία, ὅταν πρέπει νά ἀνακτηθοῦν καθυστερήσεις καί νά περισωθεῖ ἡ κυκλοφορία ἐπί συχνότατων καί ποικίλων δυσλειτουργιῶν. Δέν ἔχει κατέβει νά κάνει τόν κλειδοῦχο μέ τή μανιβέλλα σέ χαλασμένο ψαλίδι καί τά τραῖνα νά τόν προσπερνοῦν σέ ἀπόσταση ἀναπνοῆς. Ἥδη πρόπερσι, περί τό 1/20 τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Μετρό πρέπει νά ῆσαν καρκινοπαθεῖς (ἀπό ὅσο μποροῦμε νά ἐκτιμήσουμε στή σκιά τῆς ἐργοδοτικῆς ὀμερτά περί τίς ἐπαγγελματικές νόσους). Τώρα, ποῦ ἐμπεριέχονται ἡ "απομύζηση" καί οἱ "πρόσοδοι", μόνο ἡ χαρτορρίχτρα του θά μπορεῖ νά μᾶς διαφωτίσει. Καί φυσικά οὔτε λέξη γιά τήν πανθομολογούμενη ποιοτική ὑπεροχή τῆς ἐξυπηρετήσεως στό Μετρό σέ σχέση μέ κάθε ἄλλο συγκοινωνιακό μέσο (καί κυρίως μέ τά τρισάθλια ἰδιωτικά τριτοκοσμικά ΚΤΕΛ τῶν φίλων του)
Τώρα, γιά τίς αὐτοδιαψευδόμενες "στατιστικές" τῆς ἀδελφῆς σκουπιδοφυλλάδας πού ἐπικαλεῖται, τῆς «Καθημερινής»: στο μετρό δέν απασχολούνται 2.562 άτομα, ἀλλά περί τά 1600 (μέ τίς ἐπαναπροσλήψεις). Ἡ ἀναγωγή σέ 14 μισθούς εἶναι γκαιμπελίστικη, ἀκόμη καί μεσ'στήν ἀσχετοσύνη τους οἱ λιβελλογράφοι σίγουρα γνωρίζουν ὅτι μᾶς ἔχουν καταργήσει τά δῶρα. Ἡ "μέση" λοιπόν μισθολογική δαπάνη δέν εἶναι καθόλου μέση, ἀλλά φουσκώνεται τεχνητά ἀπό ἀπολαβές συναδέλφων ἐκτός Μετρό. Ἀλλά καί στούς ἐντός Μετρό νά περιοριζόταν, δέν εἶναι χαρακτηριστική ἡ "μέση τιμή", ἀλλά ἡ ΜΕΣΑΙΑ (δηλαδή οἱ ἀποδοχές τοῦ 800στοῦ ἀπό τούς 1600 ἐργαζομένους). Ὅχι καί νά συνυπολογίζονται οἱ ἀποδοχές τῶν ὅποιων ἐλίτ γιά δημιουργία ἐντυπώσεων γιά τούς ὑπόλοιπους! Ἡ ὅποια μισθολογική δαπάνη ἐπικαλεστεῖ κανείς πρέπει νά λάβει ὑπ'ὄψη της τήν ἀπάνθρωπη ἐντατικοποίηση καί ὑπερεργασία λόγῳ ὑποστελεχώσεως, μέ ἀπαράδεκτα πολλές ὑπερωρίες, δεδουλευμένα ρεπό καί ἀπωλεσθεῖσες ἄδειες! Οἱ αυξήσεις είναι νοσηρή διαστρέβλωση, οἱ καθαρές ἐτήσιες ἀποδοχές μας σέ σχέση μέ τό 2009 ειναι κατά 53% μειωμένες. Τό ψευδοέλλειμμα πού ἐπικαλεῖται δέ βγαίνει ἀριθμητικά. Πῶς μέ μισθολογικές αὐξήσεις μὀνο 2-4% καί ἀνατίμηση κομίστρου κατά τό 1/6 βγαίνει τό δῆθεν ἔλλειμμα τῶν 32,5 εκ. ευρώ? Ἡ πραγματικότητα εἶναι ἁπλῆ: Οἱ λαθρόχειρες δυνάστες μας ἀλλαξαν τό λογιστικό τρόπο ὑπολογισμοῦ, προσμετρῶντας αὐθαίρετα τέλος χρήσεως ὑποδομῶν στήν τ. μητρική ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ προκειμένου νά ἐπικαλεσθοῦν ἐλλειμματικότητα γιά νά δικαιολογήσουν διάφορες μορφές ἰδιωτικοποιήσεως ἐπιλεγμένων ἤ καί ὅλων τῶν συγκοινωνιακῶν δραστηριοτήτων.
Γιά νά μήν ξεχνιόμαστε: καμμία ἐπιβατική σιδηροδρομική ἐπιχείρηση διεθνῶς δέν δικαιολογεῖται νά παρουσιάζει κερδοφορία ὑπό ὁποιοδήποτε λογιστικό μοντέλο. Ἄν συμβαίνει αὐτό, τότε ὀφθαλμοφανῶς κλέβει ἀπό τήν ἀξία τῆς ἐργασίας τοῦ προσωπικοῦ ΚΑΙ ἀπό τό ὑπέρογκο κόμιστρο γιά τόν ἐπιβάτη. "Κερδοφορία" στό Μετρό δέν θά εἶχε ὑπάρξει χωρίς τήν ἐκτεταμένη ἀθλια, ἐπικίνδυνη καί παράτυπη ὑποστελέχωση μέ τήν ἀπαράδεκτη δική μας ἀνοχή. Καί κυρίως, ποτέ μα ποτέ δέν ἀποσβέννυται κόστος κατασκευῆς ὑπογείου βαρέως μετρό. Τό ὑπόγειο μετρό εἶναι μία πανάκριβη λύση, πού χρηματοδοτεῖται ἀπό τό κοινωνικό σύνολο ὡς θεραπεία σέ μία ἀνεπιθύμητη πολεοδομική ὑπερεκμετάλλευση πρός ὄφελος ἀετονύχηδων τοῦ ρήαλ ἐστέητ. Ὅλα τά ἀλλα πού λέγονται εἶναι Θατσερικές μπουρδολογίες μέ στόχο τό "διαίρει καί βασίλευε" μεταξύ κατηγοριῶν ἐργαζομένων καί ἀνέργων. Τό πῶς πρέπει νά καλύπτονται οἱ πόροι λειτουργίας τῶν Μ.Μ.Μ. εἶναι μία περίπλοκη ἱστορία, πού ἐκφεύγει τῆς ἀποστομώσεως ἑνός ἀρλουμπολόγου.
Ὁ ...γλίτσας δέ γράφει λέξη γιά τόν Ερδογανισμό του ἀλαζόνος Σπίρτζη καί τῶν προκατόχων του, πού ἐξωθεσμικά, γκανγκστερικά καί παρακρατικά ἐπιδείνωσε ἄρδην τό φιάσκο τοῦ -ἔτσι κι ἀλλιῶς κατάπτυστου- "ἔξυπνου" εἰσιτηρίου. Ξεθάβει καί τό ὑποβολιμαῖο "πόρισμα" τοῦ ἄλλου τενεκέ, τοῦ Ρακιντζή, πού ἀσχολήθηκε μαζί μας χωρίς νά τοῦ ἀνήκει τέτοια ἁρμοδιότητα καί τό ὁποῖο δέν περιέχει τίποτε ἄλλο, παρά γκαιμπελίστικους ἐντυπωσιασμούς ἄνευ οὐσιαστικῆς ἀξίας. Δέν ὑπάρχει σε μᾶς κάτι τέτοιο σάν "παράνομες προσλήψεις". Ὁ κάθε Ρακιντζής νά εἰσβάλει στή βρωμοφυλλάδα που γράφει ὁ τύπος, νά ξεψαχνίσει ποιοί ἀπό τούς ἀπασχολούμενους βρίσκονται ἐκεῖ καλῶς καί ποιοί ὄχι! Ἡ συντριπτική πλειονότης τῶν ἐπαναπροσληφθέντων συναδέλφων μας εἶναι ἀξιοπρεπέστατοι, ἀριθμητικά ἀπαραίτητοι, τούς τιμοῦμε, τούς ἀγαποῦμε καί εἴμαστε περἠφανοι πού οἱ ποικίλοι ἀγῶνες μας συνέβαλαν στήν ἐπάνοδό τους. Ἄει σιχτίρ παλιοφιλελέ, τράβα νά δυσφημήσεις κανέναν ἄλλο!

Ἐδῶ πρέπει νά ἐστιάσουμε σέ μία ἄλλη βρωμερή γκρίζα προπαγάνδα, προσέχοντας ὄχι μόνο ὅσα λέει, ἀλλά καί ὅσα παρασιωπᾶ εὔγλωττα. Γράφει πώς ἡ ἐπαναπρόσληψη τῶν ἀπολυμένων "ψηφίστηκε σχεδόν από όλα τα κόμματα (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΚΚΕ) τον Δεκέμβριο του 2014. Για τα κόμματα οι ευνοούμενοι του πελατειακού συστήματος έχουν πάντα μεγαλύτερη αξία σε σχέση με χιλιάδες άλλους που ψάχνουν απεγνωσμένα για δουλειά". Ποιό κόμμα ἐξαιρεῖ ἀπό αὐτό τό τσουβάλιασμα? Τή "ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ", πού προφανῶς ἀφίσταται τοῦ ἐπάρατου "πελατειακού συστήματος"! Καί βέβαια, πρέπει νά τιμωρήσουμε τούς συγκεκριμένους ἐπαναπροσληφθέντες (καί σημειωτέον ἥδη ἐκπαιδευθέντες) νά "ψάχνουν απεγνωσμένα για δουλειά" προσλαμβάνοντας ἰσάριθμους ἄλλους? Ἤ ἀν φύγουν αὐτοί οἱ "326" θά προσληφθοῦν στή θέση τους "χιλιάδες ἄλλοι που ψάχνουν απεγνωσμένα για δουλειά"? Τί στήν ὀργή, ὁ Ἰησοῦς εἶναι, πού τάισε κάτι χιλιάδες ἄτομα μέ 5 ψωμιά καί 2 ψάρια?

Ἄλλη ἀσυναρτησία ἀτάκτως ἐρριμένη: "δεν έχουν ενδοιασμούς όταν αποφασίζουν να ταλαιπωρήσουν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Βλέπουν την κοινωνία σαν εχθρό, γιατί το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κερδίζουν σε βάρος της." Δηλαδή κερδίζουν χάνοντας τό μεροκάματο ἀπεργῶντας ἀπό βίτσιο "να ταλαιπωρήσουν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους"? Λές νά ἐπιτεθεῖ ὁ τύπος καί στό Σκλαβενίτη πού δέν μειώνει μισθούς κατά 53% ὅπως σέ μᾶς γιά νά τοῦ κάνει ἀντίστοιχη ἔκπτωση (πού σιγά μήν τοῦ ἔκανε) στά ψώνια του? Δέν ἀποκλείεται...
Τό πιθανότερο εἶναι τό ἄτομο νά μήν τυγχάνει τόσο ἠλίθιο ὅσο αὐτά πού γράφει. Ἄν εἶχε συνείδηση ἴσως καί νά αἰσθανόταν κομμάτι ἄβολα μέ αὐτά πού συστηματικά ἐπιδιώκει νά ξερνᾶ ἡ φυλλάδα του κατά "διατεταγμένη ὑπηρεσία". Ἀλλά ἀκολουθεῖ ἐνσυνείδητα τή ντιρεκτίβα τοῦ Ἀδόλφου στό "Μάιν Κάμπφ" ὅτι "ἡ προπαγάνδα πρέπει νά εἶναι προσαρμοσμένη στό ἐπίπεδο τοῦ ποταπότερου τμήματος τοῦ στοχευόμενου κοινοῦ". Ἡ παραπλάνηση ὅμως δέν περιορίζεται στούς δημοσιογραφίσκους τοῦ κατεστημένου. Ὁ ὅλος καπιταλισμός θεμελιώνεται στήν προσαρμογή τῆς πραγματικότητος καί τῆς ἀνάλυσής της σέ ὁτιδήποτε βολεύει ἑκάστοτε, καί ὄχι μόνο ἐπικοινωνιακά ἀλλά οὐσιαστικά. Μέ τήν ἐπίπλαστη, στομφώδη καθησυχαστικότητα ἑνός τυπικοῦ Ἀμερικάνου διαφημιστή -στήν ὁποία παρεμπιπτόντως εἶναι ἀνεπίτρεπτο νά ὑποπίπτει τό δικό μας στρατόπεδο-, διαβεβαιώνουν πώς ὅλα εἶναι ὑπό ἔλεγχο, οἱ προοπτικές γιά τά χρηματιστήρια καί τίς τράπεζες λαμπρές, ἡ "ἀνάπτυξη" (ὅπως τήν παρερμηνεύει ἡ δική τους ἀρρωστημένη πλευρά) ὀργιάζει, τά πάντα εἶναι ὑπό ἔλεγχο, οἱ ἀντιστεκόμενοι εἶναι ἀμελητέοι καί "γραφικοί" κλπ κλπ. Σέ αὐτό τό σώου συμμετέχουν οἱ περισσότεροι φιλοκαπιταλιστές "οἰκονομολόγοι", δεξιοί πρυτάνεις πανεπιστημίων (ὅπως καλή ὥρα κάποιοι ἐδῶ στήν πόλη μας), ἡ "δεξιά διανόηση" (καλό ὀξύμωρο αὐτό!) κ.ἄ. Χωρίς ὑπερβολή, μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ἡ "δεξιά ἐπιστήμη" ἀποτελεῖ μία ἐνορχηστρωμένη μορφή ψευδοεπιστήμης. Ὁ καπιταλισμός βασίζεται σέ καί αὐτοτροφοδοτεῖται ἀπό, τό ψεῦδος καί τήν ἐξαπάτηση μέ στόχο τήν ὑφαρπαγή. Κάθε καπιταλιστής ἐξαπατᾶ τόν ἄλλο στά χρηματιστήρια καί ὅλοι μαζί τούς ἐργαζόμενους γιά νά τοὐς ὑποκλέπτουν κοψοχρονιά τήν ἐργασία καί νά τούς πωλοῦν πανάκριβα τά πρός τό ζῆν.
Ἀς τά ἀντιπαραβάλομε ἐν παρενθέσει μέ τά καθ'ἡμᾶς. Δέν εἶναι τυχαῖο, ἀλλά ὑποκρύπτει βαθύτατο συμβολισμό τό ὅτι ἡ βασική ἐφημερίδα τῶν δικῶν μας ἐμπνευστῶν ὀνομάσθηκε ΠΡΑΒΔΑ. Τά ἐπιστημονικά ἀντικαπιταλιστικά ῥεύματα δέν ἔχουν ἄλλη διέξοδο παρά νά βασίζονται στήν ἀντιληπτή ἀλήθεια καί τή διαλεκτική της ἀνάλυση. Ὁ Λασσάλ καί ἡ Ῥόζα ἐπαναλάμβαναν μέ ἐμφαση ὅτι "ἡ ἐπαναστατικότερη πράξη ἦταν καί εἶναι νά λέγονται τά πράγματα ὡε ἔχουν" (aussprechen was ist), πού ἀρεσκόταν νά ἐπαναλαμβάνει γερμανιστί καί ὁ Λένιν.
Ἔτσι καί ἐμεῖς ἐδῶ θά ἀπογυμνώσουμε τόν ταξικό ἐχθρό "ὡε ἔχει".
Ἀκριβῶς ὅμως αὐτή ἡ ὑπερβολική τους ἐξάρτηση ἀπό τήν ἐπικοινωνιακή εἰκονική πραγματικότητα τούς καθιστᾶ εὐάλωτους στό νά τούς χαλᾶμε τήν είκόνα καί νά ἐκφοβίζουμε ἀποτελεσματικά τούς ἐπίδοξους "ἐπενδυτές" -κλεμμένου πάντοτε πλούτου-. Ἁπάνω τους ταξικά, ἀπεργιακά, ἐπαναστατικά, ἀσυμβίβαστα ὡς τήν ἀνατροπή!
Εἶναι ἀπαραίτητο νά πετάξομε πέρα κάθε ἁβροφροσύνη ὅταν ἀντιμετωπίζομε Γκαιμπελίσκους αὐτῆς τῆς ὑποστάθμης, παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στή δική μας ψυχολογική θωράκιση γιά τήν Αντικαπιταλιστική Τζιχάντ πού ὀφείλομε νά κλιμακώσομε, ὅσο καί γιά τήν ὄξυνση τοῦ κλίματος ταξικοῦ μίσους πού τό ξέσπασμά της ἀπαιτεῖ νά καλλιεργήσουμε.
Τέτοιοι τύποι ὅμως πραγματικά ἀξίζει νά διατηρηθοῦν ζωντανοί ἐξ αίτίας τοῦ τεράστιου ἀνθρωπολογικοῦ ἐνδιαφέροντος πού παρουσιάζουν! Μπορεῖ π.χ. νά στερηθεῖ τό φιλοσκῶμμον κοινό τήν ἰλαρότητα πού ἀποπνέουν, αὐτοί καί ὁ ...Ἄδωνις?