12/17/10

ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ἐδῶ καί πολύ καιρό διάφορες κλίκες κακούργων ἐντός καί ἐκτός Ὁμίλου ΟΣΕ συντονιζόμενες μέσῳ τῶν ἁρμοδίων διεφθαρμένων πολιτικάντηδων ΝΔ & ΠαΣοΚ ἔχουν ἀποφασίσει πώς πλέον ὁ σιδηρόδρομος στήν Ἑλλάδα ἀξίζει γιά τήν πάρτη τους περισσότερο νεκρός παρά ζωντανός. Τά τελευταῖα 30 χρόνια πού εἴχαμε τήν ἀτυχία νά ὑπαγόμαστε στήν Εὐρωπαϊκή Κενότητα, μεγάλο μέρος ἀπό τίς ἐν λόγῳ κλίκες (μεγαλοεργολάβοι+προμηθευτές+ ἀργυρώνητα στελέχη) ἀπομυζοῦσε τό ὑστέρημα ντόπιων καί Εὐρωπαίων φορολογουμένων μέ τήν πρόφαση ἀνακαμψης τοῦ ρόλου τῶν σιδηροδρόμων καί μέ ἄλλες τάχα οἰκολογικές ἐπιφάσεις.  Στήν πράξη ὅμως δέν ἤθελαν νά κάνουν καθόλου χαλάστρα στίς σκανδαλωδῶς εὐνοημένες ὁδικές μεταφορές. Ἔτσι ἀνάλωσαν πόρους σέ σπάταλες, πλήν ἐσκεμμενα ἀναποτελεσματικές τοποθετήσεις, καί ἐπί πλέον μέ ὁλοένα ἐπιδεινούμενη διαχειριστική ἀχρειότητα στίς καθημερινές λειτουργίες. Σά νά μήν ἔφτανε αὐτό, ἐπιδείνωναν περαιτέρω τή λειτουργική ἀποτελεσματικότητα γιά νά πείθουν τήν κοινωνία ὃτι χρειάζονταν ὃλο καί περισσότερες δαπανηρές “ἐπενδύσεις” προκειμένου νά ἀνακτηθεῖ μεταφορικό ἔργο. Κραυγαλέο παράδειγμα ἡ σκόπιμη ἐκδίωξη ἐμπορευματικῶν πελατῶν ἀπό τήν Πελοπόννησο ὣστε νά χαλκευθεῖ ἡ δῆθεν ἀνάγκη γιά τήν ἠλίθια νέα γραμμή κανονικοῦ πλάτους, πού ἀπό μόνη της θά μποροῦσε νά ὁδηγησει καί πιό εὔρωστα δίκτυα στή χρεωκοπία. Ἐξ ἴσου κραυγαλέα ἡ κακοδιαχείριση τροχαίου ὑλικοῦ (περιλαμβανομένης τῆς σκόπιμης ἐγκατάλειψής του στούς κλέφτες παλαιοσιδηρικῶν) προκειμένου νά ἐκβιάζεται διαρκῶς ἡ προμήθεια καινούριου. Ἡ συνεχιζόμενη ἀτιμωρησία ἀποθράσυνε καί ἐπέκτεινε τή διαπλοκή τῶν ἀνάξιων στελεχῶν μέ ἄνομα ἐπιχειρηματικά συμφέροντα καί πολιτικάντηδες σέ βαθμό ἀδιανόητο γιά πολιτισμένη χώρα.
Τό καταστροφικό δίδυμο Χατζηδάκη-Σουφλιᾶ ἐμπλούτισε τήν κλίκα μέ τούς ἐργολάβους τῶν διοδίων καί σέ συνδυασμό μέ τή λεγόμενη οἰκονομική “κρίση” μετατόπισε ἀποφασιστικά τό βάρος ἀπό τήν κοροϊδία τῶν ἀναποτελεσματικῶν ἐπενδύσεων (πού οὔτως ἤ ἄλλως γίναν ἀντιληπτές) στήν ὁριστική ἀπονέκρωση τοῦ σιδηροδρόμου προκειμένου νά πωληθεῖ τό πτῶμα του ὡς οἰκόπεδα καί ὡς παλιοσίδερα, χωρίς νά ἀπειληθεῖ  ποτέ πιά τό μονοπώλιο τῶν ἰδιωτικοποιούμενων αὐτοκινητοδρόμων. Κατά εἰρωνεία τῆς τύχης ἡ ὐλοποίηση ἐκτελεῖται ἀπό τό διάδοχο καταστροφικό δίδυμο Ρέππα-Τσιόκα.
Ἀξίζει νά ἀναφερθεῖ σέ παρένθεση ὅτι στά πλαίσια ἑνός καπιταλιστικοῦ ἐξορθολογισμοῦ ἡ ΕΟΚ εΐχε θεσπίσει ἕνα νέο θεσμικό καθεστώς ὑποδομῆς-ἐκμεταλλεύσεως τῶν σιδηροδρόμων γιά νά καταστοῦν πιό δίκαιες οἱ συνθῆκες ανταγωνισμοῦ σιδηροδρόμων-αὐτοκινητοδρόμων. Καίτοι τό σύνολο τοῦ δικτύου θά μποροῦσε νά ἐπιβιώσει ἀκόμη καί ὑπό ἰδιωτικοοικονομικα κριτήρια, ἡ κλεπτοκρατούμενη Ἑλλάδα κατόρθωσε τό φαινομενικά ἀκατόρθωτο νά στρεβλώσει τόσο φρικτά τήν ὑποχρεωτική σιδηροδρομική ἀναδιάρθρωση προκειμένου ὄχι ἁπλῶς νά ἀποδυναμώσει, ἀλλά νά σβήσει ἀπό τό χάρτη τό σιδηρόδρομο! Μαζί μέ τό σιδηρόδρομο ἐξαφανίζει καί τά παραδοσιακά σιδηροδρομικά ἐπαγγέλματα μετατάσσοντας μέ ἀναξιοκρατικά κριτήρια τό προσωπικό ἀπό δῶ κι ἀπό κεῖ.
Ἑμεῖς πιστεύουμε πῶς οὔτε ὁ σιδηρόδρομος, οὔτε κατά μείζονα λόγο οἰ σιδηροδρομικοί εἶναι γιά τό χρονοντούλαπο τῆς ἱστορίας καί σκοπεύουμε νά τό ἀποδείξουμε στήν πράξη. Μετά τήν ὑπερψήφιση τοῦ σιδηροδρομοκτόνου νομοσχεδίου ἀπό τά γαλαζιοπράσινα ἀνδρείκελα, μόνος δρόμος γιά τήν ἔμπρακτη ὑπεράσπιση τῶν σιδηροδρομικῶν πόρων εἶναι ἡ κατάληψή τους ἀπό κολλεκτίβες συνειδητοποιημένων πολιτῶν καί ἐπαγγελματιῶν τῶν συγκοινωνιῶν καί ἡ συνέχιση τῆς λειτουργίας τους μέ κάθε πρόσφορο μέσο ὑπό καθεστώς ἐργατικῆς αὐτοδιαχειρίσεως.
Ἔμπνευσή μας θά ἀποτελοῦν οἱ προγενέστερες ἀπαλλοτριώσεις ἐπιχειρήσεων ἀπό ἐργάτες, ἀπό τήν Παρισινή Κομμούνα μέχρι τό μετρό τῆς Βαρκελώνης στόν ἐμφύλιο τοῦ '36 καί φυσικά τή σημερινή 'Αργεντινή-θῦμα τοῦ ΔΝΤ. Στενή θά εἶναι ἡ σχέση καί ἠ συμμαχία μας μέ κάθε ἀντίστοιχη πρωτοβουλία πού θά ἐκδηλωνόταν σέ ὁποιαδήποτε ἐπιχείρηση.
Σταθμοί καί συγκροτήματα τῶν πρός λειτουργική κατάληψη τμημάτων δικτύου θά ἀποσπασθοῦν ἐπαναστατικῷ δικαίῳ ἀπό τή δοσίλογη διοίκηση τοῦ ΕΔιΣΥ. Κάθε χρησιμοποιήσιμος στεγασμένος χῶρος θά ἀξιοποιηθεῖ ὄχι μόνο γιά τίς σιδηροδρομικές λειτουργίες, ἀλλά καί γιά τή διαβίωση ὅσων ἐπιλέξουν νά τίς στελεχώσουν καί νά τις περιφρουρήσουν μαχητικά. Ὅ,τι τροχαῖο ὑλικό κατορθωθεῖ νά ἐξασφαλισθεῖ, στήν ἀνάγκη ἀκόμη καί δραιζινοσυρμοί, θά χρησιμοποιηθεῖ γιά τήν ἐξυπηρέτηση πολιτῶν ἄνευ ὑποχρεωτικοῦ κομίστρου, μέ προαιρετική συνεισφορά πόρων καί ἐφοδίων γιά τή συντήρηση τοῦ σιδηροδρόμου καί τῶν ἐργαζομένων. Τυχόν περισσεύματα ἐκμεταλλεύσεως θά κατανέμονται ἐπί ἴσοις ὅροις στούς καταληψίες ἀναλόγως τῶν ἀνθρωποωρῶν ἑκάστου.
Τά διαχειριστικά σχήματα τῶν ὑπό κατάληψη σιδηροδρόμων θά εἶναι ἀντιαυταρχικῆς μορφῆς ἐντός τῶν πλαισίων τῆς ἀσφαλοῦς σιδηροδρομικῆς κυκλοφορίας καί ἡ γενικότερη πολιτική θά χαράσσεται δημοκρατικά ἀπό ἐργατικές συνελεύσεις τῶν καταληψιῶν. Τό διατιθέμενο τεχνικοεπιστημονικό δυναμικό θά φροντίζει γιά τήν ταχύρρυθμη ἐκπαίδευση-πιστοποίηση τῶν ἀπαιτουμένων εἰδικοτήτων καί τήν τήρηση κάποιων στοιχειωδῶν standards ἀσφαλοῦς λειτουργίας.
Κάθε κατάληψη θά καταστεῖ κύτταρο ἐξαπλώσεως τῆς ἔμπρακτης ἀντικαπιταλιστικῆς ἀμφισβητήσεως, ἀλλά καί κέντρο πρωτότυπης πολιτιστικῆς δραστηριότητος μέ συχνά καλλιτεχνικά καί ἄλλα δρώμενα στά τραῖνα καί τούς σταθμούς.
Ἀναγνωρίζεται ὅτι αὐτές δέν εἶναι περιστάσεις συμβατές μέ περιόδους ὁμαλότητος, πρέπει νά συνειδητοποιηθεῖ πώς ζοῦμε συνθῆκες ἄτυπου ἐμφυλίου ταξικοῦ πολέμου, νά ἐξοικειωθοῦμε μέ “συνθῆκες ἐκστρατείας” γιά νά ἐπιζήσουμε στήν λαίλαπα πού προκαλοῦν οἱ ἐπιθανάτιοι σπασμοί τοῦ ἀποθνήσκοντος καπιταλισμοῦ. Οἱ κατειλημμένοι χῶροι παραγωγῆς θά καταστοῦν τά νέα “Ἰνστιτοῦτα Σμόλνυ” ἀπό τά ὁποῖα θά ξεχυθοῦν οἱ δυνάμεις οἰκοδομήσεως τῆς νέας κοινωνίας. Κάθε ἀντικαπιταλιστικό μόρφωμα καί συλλογικότητα ὀφείλει νά συμπράξει.
Καλοῦνται ὅλοι οἰ ἐνδιαφερόμενοι ἐν ἐνεργείᾳ, ἀπολυμένοι & συνταξιοῦχοι σιδηροδρομικοί, οἱ σιδηροδρομόφιλοι καί ὅσοι ἄλλοι πολίτες ἐνδιαφέρονται νά συμπράξουν στήν ὑπό κατάληψη καί ἐργατικό ἔλεγχο λειτουργία τμημάτων τοῦ σιδηροδρομικοῦ δικτύου νά ἔλθουν σέ ἐπαφή μαζί μας.
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

10/6/10

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010: ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ!

Διπλ.-Μηχ. Νικόλαος Σμπαρούνης

Εἰδικός σιδηροδρομικῶν συστημάτων

Ὑποψήφιος Περιφερειακός σύμβουλος Πελοποννήσου

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ 


Γιατί ὑποψήφιος στήν Πελοπόννησο?

Ἀποκλειστικά καί μόνο χάριν τῆς διασώσεως του σιδηροδρόμου. Ἃν καί δέν τυγχάνω Πελοποννήσιος, οὔτε κατοικῶ πλέον στήν Πελοπόννησο, ὑπῆρξα θαυμαστής, ἀλλά καί τακτικότατος χρήστης τοῦ Σιδ/μου Πειραιῶς - Ἀθηνῶν - Πελοποννήσου μέχρι καί τή χειρότερη ἡμέρα τῆς ζωῆς μου, ὅταν κατάπτυστοι πεμπτοφαλαγγίτες ἔκλεισαν τήν γραμμή Κιάτου - Ἁγ. Ἀναργύρων-προσωρινά λαοῦ θέλοντος-. Ἡ παλαιά ἐταιρεία πού λειτουργοῦσε τό δίκτυο αὐτό ὡς τή δεκαετία τοῦ '60 ἀποτέλεσε πρότυπο διαχειρίσεως σιδηροδρόμου γιά τά Ἑλλαδικά δεδομένα σέ σχέση μέ τό δημοσιοϋπαλληλικό δεινοσαυρισμό τῶν ΣΕΚ καί γι'αὐτό χαίρει ξεχωριστῆς ἐκτιμήσεως μεταξύ τῶν μελετητῶν τῆς συγκοινωνίας. Ὡς φοιτητής στήν Πολυτεχνική Πατρῶν ταξίδευα -ἀποκλειστικά σιδηροδρομικῶς- 2 φορές τή βδομάδα καί ἥδη ἀπό μαθητής γυμνασίου ἐπισκεπτόμουν τό πατρικό μου σπίτι στό Εὐπάλιο Δωρίδος μέ τό Πελοποννησιακό τραῖνο καί τό πορθμεῖο. Ἐκτός αὐτοῦ, ὁ σιδηρόδρομος ὑπῆρξε ἐπίσης βασικότερο ἐρέθισμα γιά τό σύνολο τῆς παντοιοτρόπου ἀναμίξεώς μου στά κοινά καί γιά τήν πολιτική μου συνειδητοποίηση.
Ἐάν ὁ σιδηρόδρομός μας δέν διέτρεχε ἄμεσο κίνδυνο ἀφανισμοῦ δέν θά εΐχα μπεῖ στόν κόπο νά ὀχλήσω κάποιον μέ τήν ὑποψηφιότητά μου. Δυστυχῶς τά παράσιτα πού λυμαίνονται τίς συγκοινωνίες σχεδόν ἀπό καταβολῆς τους, ἀπεφάσισαν ὅτι θά τούς ἀποφέρει περισσότερα νεκρός ὁ σιδηρόδρομος παρά ζωντανός καί ἀπειλοῦν νά ξηλώσουν μέγα μέρος του καί νά τό πουλήσουν γιά οἰκόπεδα καί γιά σκράπ. Τά δε ἀπομεινάρια του σκοπεύουν νά τά λειτουργήσουν κόντρα στό Εὐρωπαϊκό κεκτημένο τῆς ἀνοικτῆς ἀγορᾶς μεταφορῶν μέσῳ διαβλητῶν πελατειακῶν σχέσεων, πού θά τούς ἐξασφαλίζουν μπόλικο χαρτζιλίκι κάτω ἀπό τό τραπέζι. Αὐτή εἶναι ἡ οὐσία τοῦ πρόσφατου ἀντισιδηροδρομικοῦ νομοσχέδιου.
Ὁ Σιδηρόδρομος Πελοποννήσου προσέφερε σημαντικά στήν κοινωνική καί ἐπαγγελματική ζωή μου, εἶναι καιρός νά προσπαθήσω νά ἀνταποδώσω.

Πῶς μπορεῖ νά τούς σταματήσει μία τοπική αὐτοδιοίκηση προοδευτική?

Δεδομένου τοῦ μηχανισμοῦ διαιωνίσεως τῆς ἀγυρτοκρατίας στήν κεντρική πολιτική σκηνή, ἡ Τ.Α. ὀφείλει νά ἀποκτήσει ἕνα χαρακτῆρα κινηματικό, ἀντιστασιακό καί νά λειτουργήσει τίς δομές της ὡς ἀντίβαρο στήν ὑλοποίηση κάθε ἀντιπεριβαλλοντικῆς καί ἀντιδεοντολογικῆς ἀχρειότητας τῶν κυβερνήσεων.                   
Κατ'ἀρχή ὀφείλει νά ἐξωπετάξει μιά ὥρα ἀρχύτερα τόν τριτοκοσμικό θεσμό τῶν ΚΤΕΛ καί νά εἰσαγάγει ἐναλλακτικά καθεστῶτα ἐκτελέσεως μεταφορικοῦ ἔργου. Ὁμοίως ὀφείλει νά ἐκτρέψει ὅλους τούς πόρους ἀπό ἀνταγωνιστικά μεταφορικά συστήματα πρός τό σιδηρόδρομο, κάθε ἄμεση & ἔμμεση ἐπιδότηση ἀπό τά περιβαλλοντοφθόρα πρός τά φιλοπεριβαλλοντικά μέσα μεταφορᾶς. Νά μποϋκοττάρει καί παρεμποδίζει κάθε ἀντισιδηροδρομική πράξη τῆς διεφθαρμένης ἐξουσίας. Νά θεσπίζει κίνητρα ἐπιχειρηματικά γιά τήν ἐπιλογή τοῦ σιδηροδρόμου γιά κάθε χρήση καί ἀντικίνητρα καί κυρώσεις γιά τή μή ἐπιλογή του. Νά συλλειτουργεῖ μέ ἄλλες ὑγιεῖς κοινωνικές & ταξικές δυνάμεις ἕνα πανελλαδικό πλέγμα φιλοσιδηροδρομικοῦ ἀκτιβισμοῦ. Ὅπου καί ἄν κινδυνεύσει σιδηροδρομική γραμμή ἤ τροχαῖο ὑλικό, ἀπό τή Μεγαλόπολη ὡς τόν Πλαταμῶνα, οἱ ἐπιβουλευόμενοι θά πρέπει νά ἀντιμετωπίζουν ὅλους μας.

Εἶναι ἐπιχειρηματικά καταδικασμένος ὁ Σιδηρόδρομος Πελοποννήσου?

Αὐτός εἶναι ἕνας ἐντέχνως καλλιεργημένος μῦθος ἀπό διάφορους κακοπροαίρετους κύκλους ἥδη ἀπό τή δεκαετία τοῦ '60. Στούς περισσότερους ἄξονές του ὁ Σιδηρόδρομος Πελοποννήσου μειονεκτεῖ ἔναντι τῶν αὐτοκινητοδρόμων μόνο ὡς πρός μερικές ὑπερταχεῖες ἑπιβατικές συνδέσεις πού ἀπευθύνονται στίς εἰσοδηματικά ἀνώτερες τάξεις. Γιά ὅλες τίς ὑπόλοιπες χρήσεις, προαστιακές, τουριστικές καί ἐμπορευματικές  ὀ Σιδ.Πελ. εἶναι καί ἀνταγωνιστικός καί βιώσιμος. Μέ τόν ἰσχύοντα σήμερα διαχωρισμό ὑποδομῆς-ἐκμετάλλευσης ἔχομε ἐντοπίσει ἀπό προκαταρκτική διερεύνηση πλειάδα δυνάμει κερδοφόρων δραστηριοτήτων πού θά μποροῦσε  νά ἀποδίδει μετριοπαθῶς ἀκαθάριστα κέρδη (EBITDA) τῆς τάξεως τῶν 2,7 ἑκατομ. € ἐτησίως, καθιστῶντας διατηρήσιμα καί τά 700 km τοῦ προϋπάρχοντος μετρικοῦ δικτύου, ἀνεξάρτητα τῆς κατασκευαζόμενης γραμμῆς ὑψηλῶν ταχυτήτων πρός Πάτρα. `Η τελευταία αὐτή πέρα ἀπό τήν ἀμφιλεγόμενη σκοπιμότητά της, ἐλάχιστη ἐπικάλυψη ἔχει μέ τό πεδίο ἐφαρμογῆς τῆς προϋπάρχουσας γραμμῆς καί οὐδόλως τήν ὑποκαθιστᾶ. Ἐπίσης, ἀντίθετα μέ τήν (σκοπίμως?) ἐπικρατοῦσα πλάνη, ἐλάχιστοι διεθνῶς ἀπό τούς οἰκονομικά ἐπικερδεῖς σιδηροδρόμους εἶναι γραμμές ὑψηλῶν ταχυτήτων.

Κλείνοντας,

θεωροῦμε ὅτι οἱ ἐπιλέξιμοι γιά τήν Τοπική Αὐτοδιοίκηση δέν μπορεῖ νά εἶναι γενικά καί ἀόριστα καλοπροαίρετοι (ἥ ἐμφανιζόμενοι ὡς τέτοιοι) πολίτες, ἀλλά ὀφείλουν νά εἶναι δοκιμασμένοι τεχνοκράτες μέ ὄρεξη γιά συγκεκριμένη προσφορά, ὁ καθένας στό ἀντικείμενό του, καί αὐτό στή δική μου περίπτωση εἶναι ἡ ὀργάνωση τῶν περιφερειακῶν καί διαπεριφερειακῶν συγκοινωνιῶν μας.

8/10/10

ΕΚΑΣΤΟΣ ΕΦ'Ω -ΑΓΩΝΙ- ΕΤΑΧΘΗ!

Αγαπητέ χρήστη των συγκοινωνιών,
Οι απολύσεις και η μισθολογική υποβάθμιση των εργαζομένων στις μεταφορές αποτελούν μία όψη μόνο του νομίσματος. Αποσκοπούν όχι μόνο στην υλική, αλλά και στην ηθική εξουθένωσή μας και του ευρύτερου αντικειμένου μας. Με κινητήριο δύναμη τα συμφέροντα μεγαλοεργολάβων οδοποιίας και του πετρελαϊκού, αυτοκινητιστικού κ.λπ. κεφαλαίου επιδιώκεται η συρρίκνωση του μεταφορικού έργου, του επιπέδου εξυπηρετήσεως και της ασφάλειας, έτσι ώστε να καταντήσουν τα Μ.Μ.Μ. μία εσχάτη λύση ανάγκης των μη εχόντων, όπου εξαθλιωμένοι προλετάριοι θα μεταφέρουν εξαθλιωμένους προλετάριους. Η όλη αντισυγκοινωνιακή πολιτική συμβαδίζει πλήρως με τις αλλεπάλληλες κινήσεις εξαφανίσεως της μεσαίας τάξης από το νεοελληνικό κοινωνικό σκηνικό και περαιτέρω ανοίγματος της ψαλίδας μεταξύ πλουσίων και πτωχών. Εξ άλλου, το κόμπλεξ επιβεβαιώσεως του ταξικού αντιπάλου είναι ακριβώς η αβυσσαλέα διεύρυνση του χάσματος βιοτικού επιπέδου μεταξύ αυτού και ημών.
Τα όρνεα-υπεργολάβοι, λαίμαργα υπερίπτανται ήδη των ετοιμοθάνατων συγκοινωνιακών επιχειρήσεων και περιμένουν να απασχολήσουν τούς εργαζομένους πού θα “απελευθερώσει” το outsourcing με αμοιβές πείνας. Φίλε επιβάτη, οι απώλειες του εισοδήματός μας δεν θα μετατραπούν σε φθηνότερο εισιτήριο, αλλά σε αθέμιτο πλουτισμό αυτών των δουλεμπόρων.
Η άλλη όψη του νομίσματος πού αναφέραμε παραπάνω εκφράζεται εύγλωττα στο προετοιμαζόμενο σιδηροδρομοκτόνο νομοσχέδιο, πού θα επιτρέπει αποχαρακτηρισμό και αποξήλωση του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου με αντισυνταγματικές και συνοπτικές διαδικασίες για να πουληθεί ως οικόπεδα! Αυτό θα ευνουχίσει μια για πάντα τις αναπτυξιακές προοπτικές, την εθνική χωροταξία της χώρας και πάνω απ`ολα το περιβάλλον. Δεν απομένει πια στον κόσμο άλλη τόσο αισχρή “Μπανανία” πού να αυτοκαταστρέφεται έτσι εγκληματικά στο βωμό της κερδοφορίας του αυτοκινήτου. Οι εγκάθετοι της ανέντιμης κλίκας πού έχει πάρει και στα 2 μεγάλα κόμματα εξουσίας το πάνω χέρι έχουν υπερβεί μακράν κάθε όριο ξετσιπωσιάς και αρπακτικότητας.
Οι συγκοινωνίες κινδυνεύουν διότι οι κυβερνώντες μικροπολιτικοί-απολιθώματα της δεκαετίας του '50 εξακολουθούν να τις θεωρούν εύκολη λεία. Σε μας εναπόκειται να τούς αποδείξουμε ότι σφάλλουν θανάσιμα
Όταν ο κλάδος μας -όπως και ο δικός σου, και κάθε άλλος κλάδος- τελεί ουσιαστικά υπό εχθρική κατοχή ενός εσμού golden boys, διεφθαρμένων επιχειρηματιών και πολιτικάντηδων, απογυμνωθέντων πλέον από κάθε ίχνος επαγγελματισμού και δεοντολογίας, η μόνη εξυγίανση μπορεί να προέλθει από τά κάτω, δηλαδή από το πιο συνειδητοποιημένο τμήμα της εργατικής τάξεως.
Η καλύτερη συμπαράσταση δεν θα είναι η παθητική, αλλά η ενεργητική, με κάθε είδους αγωνιστικές κινητοποιήσεις και στο δικό σου επαγγελματικό χώρο.
Οι απεργίες στο μετρό θα είναι μόνο μια αρχή. Έπονται και άλλες, πρωτόγνωρες μορφές κινητοποιήσεων, είτε το θέλουν οι κομματικές συνδικαλιστικές παρατάξεις είτε όχι.

7/29/10


See a summary of our cause in English
Τό παρόν ἀναφέρεται στήν ὁλότητα τοῦ ζητήματος, θά ἀναπτυχθεῖ ὁσονούπω ἐξειδίκευση κατά γεωγραφικές περιοχές, παραμένετε συντονισμένοι

Τέλος μιᾶς ἐποχῆς?

Σιδηροδρομόφιλοι συναγωνιστές,
Ὁ μακρόχρονος ψυχρός πόλεμος ἔληξε. Οἱ τελευταῖες προσχηματικές μάσκες ἔπεσαν. Οἱ μύχιες ἐπιδιώξεις ὅλων σχεδόν τῶν μεταπολιτευτικῶν σιδηροδρομικῶν διοικήσεων, τῶν πολιτικῶν ταγῶν τους καί τῶν ἀνίερων χορηγῶν τους ἐκδηλώθηκαν ἐπισημότατα καί κυνικότατα. Ἁπό δῶ καί πέρα κηρύσσεται πόλεμος θερμός, ἀνοικτός καί ἀμείλικτος, πόλεμος κανονικός πού μοιραῖα θά περιλαμβάνει καί σωματική βία. Ὅσο πληρέστερα προετοιμασμένοι γιά τίς συνθῆκες ἀνοικτῆς συγκρούσεως (ὑπενθυμίζω ἐνδεικτικά τήν “Τέχνη τοῦ Πολέμου” τοῦ Σοῦν Τζοῦ), τόσο τό καλύτερο γιά τήν ὐπόθεσή μας.
Σίγουρα ἡ μέρα διαρροῆς τῆς ἐπονείδισττης εἰσηγήσεως ἦταν ἡ χειρότερη μέρα μεταχουντικά γιά κάθε Ἑλλαδίτη συνειδητοποιημένο σιδηροδρομόφιλο, ἀλλά ἐξ ἴσου σίγουρα ἕπονται πολύ χειρότερες ἄν ἐφαρμοσθεῖ.
Δέν μᾶς ἀρέσει ἡ συνομωσιολογία, ἀλλά θεωροῦμε πώς καί ἡ ἐπιτυχέστερη συμπαιγνία οἰκοπεδοφάγων, ἐργολαβικοῦ καί αὐτοκινητιστικοῦ κεφαλαίου θά ὠχριοῦσε μπροστά στό κατάπτυστο ἀνοσιούργημα τῶν ἀρρωστημένων καταστροφέων τῆς ὁδοῦ Χαριλάου Τρικούπη (ὁποία ὕβρις!). Μετά τόν χρόνιο εὐνουχισμό τοῦ σιδηροδρόμου ἐπιχειροῦν πλέον τήν ὀριστική διαγραφή του ἀπό τό Ἑλλαδικό τοπίο.
Σήμερα, στά 30χρονα τοῦ ὀργανωμένου φιλοσιδηροδρομικοῦ κινήματος ἀναπολοῦμε τίς διάφορες φάσεις του, εὐτυχεῖς καί μη, τά ἀποκορυφώματα ἐπιτυχιῶν μας, ἐπαναλειτουργίες γραμμῶν, τήν ἐπανεισαγωγή τοῦ τράμ στή χώρα ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ κατορθώσαμε, τή λειτουργική κατάληψη κλειστῶν γραμμῶν πού ἐπαναλειτουργήσαμε ἐπαναστατικῷ δικαίῳ, καί δηλώνομε:
Η ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ. ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΖΗΣΟΜΕ ΜΙΑΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΗΤΤΑΣ. Η ΕΜΕΙΣ, Η ΑΥΤΟΙ!
ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΙΣΘΟΥΜΕ ΟΥΔΕΜΙΑΣ ΑΚΡΟΤΗΤΟΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ!

Κεντρικότερο ζήτημα:

Η Κυβέρνηση ἑτοιμάζει τό πιό ἀντιαναπτυξιακό νομοθέτημα, τόν πιό βάναυσο βιασμό του συγκοινωνιακοῦ τοπίου, τό πιό τεταρτοκοσμικό μοντέλο μαύρης χωροταξικῆς ὐπανάπτυξης (πάει περίπατο ἡ κοροϊδία τῆς πράσινης ἀνάπτυξης)
Ὁ ἀποχαρακτηρισμός – ἐξπρές ἑτοίμων σιδηροδρομικῶν ὑποδομῶν καί ἡ μετατροπή τους σέ οἰκόπεδα. Αὐτό εἶναι τό βασικό ζουμί τοῦ βρωμοσχέδιου, τά περισσότερα ἄλλα στοιχεῖα του εἶναι κοινότοπες καί αὐτονόητες φλυαρίες μέ σκοπό ἀποκλειστικά τό “ὀπτικό” του περιτύλιγμα. ΠΡΟΣΟΧΗ, ΑΥΤΗ Η ΟΥΣΙΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΥΓΕΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ. Παπαγαλίζουν ἑλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ τρίχες περί ἐξυγίανσης” τοῦ ΟΣΕ.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΗΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ `30.
Προτοῦ ἀλέκτωρ φωνήσῃ τρίς, επιβεβαιώθηκε ἡ κριτική Α' 6μήνου τῆς συγκοινωνιακῆς πολιτικῆς, ὅτι κατέστη “σημαία” πρός παραπλάνηση ἀφελῶν ἡ ψευδεπίγραφη “ἐξυγίανση” τοῦ ΟΣΕ. Κατ`ἀρχή οὐδόλως θάπρεπε νά ἀποτελεῖ ζητούμενο ἡ ὅποια “ἐξυγίανση” τοῦ ΟΣΕ, ἀλλά ἡ εὐδοκίμηση τοῦ σιδηροδρόμου, καί δεύτερον, οὐδεμία ἐξυγίανση ἐπιφέρει τό παρόν σχέδιο. Ἀντίθετα διατηρεῖ ἐπιμελῶς τή σαπίλα, προσαρμόζει δε καί τσεκουρώνει στήν Προκρούστειο κλίνη τῆς ἐλεεινότητος τοῦ ΟΣΕ τό δυνάμει μέγιστο μέρος τοῦ σιδηροδρομικοῦ δικτύου χρηματοδοτῶντας μέ τή real estate λεία τή συνέχιση τής ΟΣΕτζήδικης κλεπτοκρατίας γιά χρόνια ἀκόμη.
Ἀνειλικρίνεια Ρέππα ὡς τήν ὕστατη στιγμή: το οτι δηθεν δεν πρεπει να απαξιωθουν οι υποδομες γιατι σε 10 -15 χρονια μπορει το τραινο να ειναι το κυριο μεταφορικο μεσο  απεδείχθη στάχτη στά μάτια γιά νά κερδίσει ψήγματα χρόνου, πραγμα πού ὑποτιμᾶ τή νοημοσύνη μας ἐνῷ τό νομοσχέδιο -πού παραδεχόταν ὅτι ἦτο ἥδη ἕτοιμο- ὄχι 15 χρόνια δέν τοῦ δίνει περιθώριο, ἀλλά οὔτε 1 καλά-καλά, προτοῦ τό ὑπαγάγει στά ἀποξηλωτέα καί οἰκοπεδοποιήσιμα. Ψευδόταν ἐγνωσμένα γιά νά μᾶς τό φέρει πισώπλατα μέ συνοπτικές διαδικασίες, ἔχοντας ἥδη μπάσει τούς λεχρίτες φίλους του στούς χώρους τῶν σιδηροδρομικῶν ὑποδομῶν. Δέν κρατιόταν ἥδη ἀπό πρίν, ὅταν ἀποπειράθηκε νά παραδώσει τό ἁμαξοστάσιο & τή διαλογή στήν Πάτρα.
Οἱ σιδηροδρομικοί πόροι ἀφοῦ χαθοῦν εἶναι ἐξαιρετικά δυσαναπλήρωτοι (καί ἐκεῖ ποντάρουν οἱ ἐπιτήδειοι ἐχθροί τους). Δέν περισσεύει οὔτε μέτρο ἀπό “μόρτα”, οὔτε στρέμμα ἀπό σταθμό! Μπορεῖ ἀκόμη καί μιά δῆθεν ἄχρηστη ἔκταση ἐξυπηρετήσεως ἀτμαμαξῶν νά καταστεῖ πολύτιμη γιά φιλοξενία σιδηροδρομικοῦ τουρισμοῦ ἤ πρόσθετων ἐμπορευματικῶν δραστηριοτήτων, ὤστε νά πετάξουμε κάποτε ἔξω ἀπό τίς πόλεις μας τίς νταλίκες!

Ἄλλα ζητήματα

Διαβλητές μεταβιβάσεις τροχαίου ὑλικοῦ καί ἀθέμιτες διαγραφές χρεῶν, ἐπιχειρεῖται νά παρατείνουν ἐπί ἱκανό διάστημα τό μονοπώλιο τῶν ὑπαρχόντων κρατικῶν operators ὥστε νά τορπιλίσουν καί τίς ὅποιες ἀπομένουσες ὑπηρεσίες, ἐνδεχομένως δε καί νά προσδώσουν κάποια φαινομενική ἑλκυστικότητα τῆς φούσκας τῆς ΤραινΟΣΕ (αὐτή δέν προβλέπουμε νά πιάσει) μέ τήν ἐλπίδα νά βρεθοῦν ἀφελεῖς πού θά ἀγοράσουν τίς ἄχρηστες μετοχές της. Οἱ τάσεις τους γιά unfair play φαίνονται καί ἀπό τά ἀδέξια βλαχοκουτοπόνηρα πλευρίσματα διαφόρων (Γάλλων, Κινέζων κ.ἄ) ἀντί γιά ἀμερόληπτη ἀπελευθέρωση τῆς ἀγορᾶς, μπάς καί βάλουν κανένα κοροϊδίστικο χαρτζιλίκι στίς τσέπες.

Τί νά κάνομε

Τά μέτωπα πού πρέπει νά καλυφθοῦν εἶναι πολλά καί ποικίλα. Σέ ἐπίπεδο βουλευτῶν, τοπικῶν ἀρχόντων καί ἐπιμελητηρίων. Ὅποια δημαρχίδια ἐπιχειρήσουν νά ἐπωφεληθοῦν δι`ἀποξηλώσεων πρέπει νά χτυπηθοῦν σά χταπόδια. Ἀκόμη καί ἡ κατάργηση ἤ ἀποδυνάμωση τῆς γραμμῆς τοῦ γείτονα θίγει καί τή δική μας, ἀφοῦ τό network effect πάει περίπατο! Στοιχειώδης συγκοινωνιολογία, ἀλλά ποῦ νά τήν κατανοήσουν οἰ ἀνεπάγγελτες κεφαλές τοῦ ὑπουργείου?
Δέν μποροῦμε νά παραμείνουμε στό ὡς τώρα δουλοπρεπές παρακλητικό ὗφος. Ἀπαιτεῖται αὐστηρότητα καί ἐπιθετικότητα, διακυβεύεται ἡ ἴδια ἡ ὑπόσταση καί οἱ ἀναπτυξιακές προοπτικές. Δέν χρειάζονται ἐφησυχασμοί, ἀλλά καί οἱ ὑπέρμετρες ἀπαισιοδοξίες ἐπιδροῦν καταστροφικά στήν ἠθική δυναμική.

Ακτιβιστικές προτάσεις

Χρειάζεται μία κλιμακούμενη ἔνταση καί δυναμισμός ἀκτιβιστικῶν ἐνεργειῶν

Πολιτικ(αντικ)ες προεκτάσεις

Ἀμφότερα τά κόμματα ἐξουσίας ἀπέδειξαν πέραν πάσης ἀμφιβολίας ὅτι τό καθένα ἀνεβάζει τόν πῆχυ τῆς ἀχρειότητος ψηλότερα ἀπό ὅσο τό κληρονόμησε ἀπό τούς προηγούμενους προωθῶντας τήν ἀνίερη αὐτή ἄμιλλα. Τό ἐπίπεδο χυδαιότητας καί βαναυσότητας τῶν ἐξυπηρετούμενων συμφερόντων ὑπερβαίνουν τοσοῦτον τό Δυτικοευρωπαϊκό σοσιαλδημοκρατικό καί χριστιανοδημοκρατικό μέσο ὅρο, ὥστε ὑποβιβάζουν τά κόμματα αὐτά σέ κοινές συμμορίες. Γιά πόσες ἀκόμη γενιές Καραμανλήδων καί Παπανδρέηδων θά ἀκολουθεῖ ἡ Καραμανλική λεηλασία τήν Παπανδρεϊκή? Ἐκεῖ πού λέγαμε πώς χειρότερος τοῦ Μητσοτάκη δέν ὐπάρχει ἦλθε ὁ Σουφλιᾶς, ἐκεῖ πού νομίζαμε πώς δέν ὐπάρχει χειρότερος τοῦ Σουφλιᾶ ἦλθε ὁ Τσιόκας! Τί ἄλλο ἔχουν νά δοῦν τά μάτια μας? Πιθανότατα τίποτα, οὔτε κἄν σιδηρόδρομο πιά!
Ὀφείλει ὡς ἐκ τούτου τό φιλοσιδηροδρομικό κίνημα νά ἀποβάλει ἀτιμωτικά ὅσα μέλη του τυχόν συμμετέχουν στά 2 κόμματα. ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣΚΥΛΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΙΚΟ “ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ” ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΛΩΡΟ ΚΛΑΡΙ!
Νά ἐκμεταλλευθοῦμε καί τήν παραμικρή ῥωγμή συγκοιωνιακῶν πεποιθήσεων μεταξύ στελεχῶν τῶν κομμάτων ἐνσπείροντας διχόνοια μεταξύ τους.
Ἡ Ἑλλαδική κοινωνία ἀποδεικνύεται ἐξαιρετικά καθυστερημένη, ἡ ἀδράνειά της ἀπέχει παρασάγγας ἀπό δυναμική διεκδικήσεως Εὐρωπαϊκοῦ κεκτημένου ἤ κοινωνικῆς δικαιοσύνης σοσιαλιστικοῦ ἐπιπέδου, μετά βίας ἴσως δικαιολογεῖται νά προσδοκᾶται μία διεκδίκηση στοιχειώδους ἀστικῆς νομιμοφάνειας τύπου Γαλλικῆς ἐπαναστάσεως. Ἄς θέσομε ὡς μίνιμουμ στόχο τό πάγωμα ὁποιασδήποτε ἀνεπανόρθωτης εξελίξεως πρίν τήν ἀπάιτηση πλήρους ἐναρμονίσεως μέ τό Εὐρωπαϊκό σιδηροδρομικό κεκτημένο
Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΒΡΩΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΗ, ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΝΑ ΚΑΘΑΙΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΟΥΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΩΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ποιά πράσινη ἀνάπτυξη, ρέ ἀναίσχυντοι?

ΕΞΩ ΟΙ ΚΑΚΟΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΧΘΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ!
ΟΡΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΤΡΑΦΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΤΩΜΑ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ!
ΕΔΩ ΔΙΑΚΥΒΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝ Η ΧΩΡΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΧΩΡΑ, Η ΑΝ ΘΑ ΕΚΦΥΛΙΣΤΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΑΗΔΕΣ ΜΟΡΦΩΜΑ – ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΒΗΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΗΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΤΗΣ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ!

Μαχητικές φιλοσιδηροδρομικές συσπειρώσεις παντου!

2/8/10

Σκέψεις επί της ημερίδας του Τ.Ε.Ε. της 29-01-2010 «Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι»

(εξ αναβολης από 7/10)

Σύναξη «νεκροθαφτων» καί «πτωμάτων»?
Τί αξίζει πλέον τό Τ.Ε.Ε. μέ τή σημερινή μορφή καί λειτουργία του?

Ως μέλος του Τ.Ε.Ε. (το πρωτο νομίζω πού εκφράζεται κριτικά επί της ημερίδος) ειχα απορήσει εξ αρχης γιά τά εξης (γιά τά οποια ηδη ειχα τηλεφωνήσει από τόν Αυγουστο στό Επιμελητήριο καί αρχικά μου δήλωσαν αγνοια, μέχρις οτου πληροφορήθηκα τελευταίες ημέρες από αλλη πηγή περί των συμμετεχόντων στήν οργανωτική επιτροπή):

- Ποιανου υπηρξε η πρωτοβουλία γιά τήν ημερίδα καί ποιά η οργανωτική επιτροπή? Φημολογειται οτι ανηκαν στήν Επιτροπή Μεταφορων του ΤΕΕ, αλλά οταν ερώτησα τό καλοκαίρι συνάδελφο, μέλος της Επιτροπης, δεν ηξερε σχεδόν τίποτε.

- Πως αποφασίσθηκε τόσο βραχυπρόθεσμα, καί μάλιστα εν μέσω διακοπων η ημερίς? (αναγγέλθηκε 27/7 στό Ενημερωτικό Δελτίο) Ενα σοβαρό συνέδριο (και δη μέ φιλοδοξία διεθνων συμμετοχων, οπως δηλώνονταν) θα απαιτουσε τουλάχιστον από προπέρυσι προγραμματισμό. Μήπως υπηρχε ηδη υλικό προαποφασισμένο καί ελεγχόμενο πρός παρουσίαση?

- Πως καί ειχε προγραμματισθεί τήν ιδια μέρα μέ τό αξιόλογο παγκοσμίου εμβελείας αντίστοιχο συνέδριο του Γαινκαιπινγκ γιά τόν βιώσιμο σιδηρόδρομο? (ευτυχως εγινε η αναβολή γιά τόν Ιανουάριο, οπότε κατέστη μέ τήν ευκαιρία δυνατή καί η μετάβαση στό Γαινκαιπινγκ)

Επισήμως στήν ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. η σύνθεση της οργανωτικης επιτροπης δημοσιοποιήθηκε μόλις 4 ημέρες πρό της ημερίδος! Ανεπίσημα μας ειχε διαμηνυθει προφορικως οτι δέν επρόκειτο νά δοθει χρόνος παρεμβάσεως στόν φιλοσιδηροδρομικό ακτιβισμό υπό οιαδήποτε μορφή η ιδιότητα. Από τήν αποψη αυτή δέν θά επικρίναμε τή στάση π.χ. του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου νά μή συμμετάσχει στήν –οπως αποδείχθηκε- φαρσοκωμωδία ως χειροκροτητής. Στόν συνάδελφο συγκοινωνιολόγο Νάσο Κόκκινο της οργάνωσης «ΕΠΙΒΑΤηΣ» (Ενωση Πολιτων γιά την Ισχυροποίηση, Βελτίωση, Αναβάθμιση Της Συγκοινω­νίας) επίσης δέν δόθηκε ο λόγος.

Κατά τά λοιπά, η απογοήτευση από τή διεξαγωγή της ημερίδος δέν διέψευσε τίς ανησυχίες μας. Τελικά αναδείχθηκε κυρίως ως δημοσιοσχεσίτικη κίνηση διαβόητου πρωην νεκροθάφτη του Σιδηροδρόμου (μέ τίς συνδρομές βέβαια πού ολοι μας καταβάλλουμε στό Επιμελητήριο εξ ισου) νά μεθοδεύσει κλιμα γιά επάνοδό του στόν Ομιλο ΟΣΕ, παρά τήν αποδεδειγμένη του ακαταλληλότητα καί επικινδυνότητα γιά τό σι­δηροδρομικό αντικείμενο. Θλιβερή η παρουσία επίσης αλλου μεγαλοστελέχους της ΤραινΟΣΕ, πού παρου­σίασε ειδυλλιακό πλάνο ανα­πτύξεώς της μέ πελατοκεντρική δομή, μέ αυξηση της επιβατικης κινητικότητος (νά υποθέσο­με οτι οι υπέρογκες αυξήσεις κομίστρων καί οι δραματικές συρρικνώσεις υπηρεσιων σέ κάθε επίπεδο εντάσσονται στήν ενθάρρυνση της κινητικότητος?). Ουτε καί ηταν η κατάλληλη περίσταση νά χρονοτριβουμε μέ τεχνικές λεπτομέρειες περί μπουραρίσματος της γραμμης, οταν ο σιδηρόδρομος εχει περιπέσει σέ μία κατάσταση λεηλασίας καί απονέκρωσης επιχει­ρηματικης. Δέν ακούσαμε τί σκοπεύει νά κάνει προκειμένου νά αυξήσει τό αποσκελετω­μένο του αντικείμενο καί την πελατεία του ο ΕΔιΣΥ πέραν της ετοιμοθάνατης ΤραινΟΣΕ καί της ΑΜΕΛ. Κοντολογης, η παρουσία της συντριπτικης πλειονότητος από ΟΣΕ μεριά ηταν πτωματική καί γραφειοκρατική, χωρίς ιχνος οράματος, ανακάμψεως καί επιχειρηματικότητος.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων οφειλε δε νά ειναι πολύ αιχμηρός σχετικά μέ τό αποκαρδιωτικό περιβαλλον αναξιοκρατίας, αντιδεοντολογίας καί διαφθορας στό οποιο καλειται ο Ελλην συγκοινωνιοτεχνικός νά παράσχει τίς υπηρεσίες του. Δεν ειναι δυνατόν νά ευημερουν οι Συγκοινωνιολόγοι οταν χειμάζονται παντοιοτρόπως οι δημόσιες συγκοινωνίες.

Ως θετικές παρουσίες στήν ημερίδα θεωρουμε της συναδέλφου σιδηροδρομικου Καίτης Βήτου & του κ. Προβατα από τό Υπουργειο Μεταφορων, πού αναφέρθηκαν μέ παρρησία στό αντικείμενό τους τονίζοντας τά κακως κείμενα καί μή ωραιοποιωντας τίς καταστάσεις. Ο Φράνκ Γιόστ της Ευρωπαϊκης Επιτροπης επίσης τά ειπε οσο εκ της θέσεώς του μπορουσε εξω από τά δόντια, γιά νά αποδοθει τό σύνολο ομως της εξοργιστικης κακοδιαχειρίσεως των ελληνικων σιδηροδρόμων χρειάζονταν ανεξάρτητες εγχώριες μαχητικές φωνές.

Διπλ.-Μηχ. Νικόλαος Σμπαρούνης, Α/Μ Τ.Ε.Ε. 76835

1/3/10

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ: ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ ΚΑΙ ΒΑΛΕ...

Πρόλογος-πιστοποιητικό θανάτου

Οἱ παρεμβάσεις, πού εδω καὶ χρόνια κατεβάζομε συνεχῶς, ὡς κοινό παρονομαστή εἶχαν τήν προειδοποίηση γιά τά διαχειριστικά ἀτοπήματα πού μαστίζουν τή λειτουργία των Ἑλληνικῶν Σιδηροδρόμων. Δυστυχῶς πλέον δεν ἔχει νόημα ἡ αναφορά στόν ἀσθενῆ `Ελληνικό σιδηρόδρομο καὶ στή θεραπεία του, αλλά στόν ἀπονεκρωμένο `Ελληνικό σιδηρόδρομο καὶ στό ἄν καὶ πως θά τόν ἀναστήσομε. `Ο σωματικός του θάνατος πιστοποιεῖται ἀπ' ὅλους τούς στατιστικούς δεικτες, πού εἶναι πρακτικῶς οἱ χειρότεροι στόν κόσμο, ὁ δε εγκεφαλικός τοιοῦτος ἀπό τή μηδενική πιά πνευματική ὑποστήριξη ἐκ μέρους του ανωτάτου στελεχιακου του δυναμικοῦ. Τά κύτταρα εἶναι κι αυτά σάπια τά περισσότερα, χάρη στήν ἀπύθμενη ἀναξιοκρατία & φαυλοκρατία πού ἐπεκράτησε στήν ἐπιλογή καὶ τήν ἐξέλιξη του προσωπικου.

Βεβαίως, κυκλοφορουν σπασμωδικά κάποιες αμαξοστοιχίες, δεν ὑφίσταται τυπική κατάργηση πουθενά, αυτά ὅμως ἀποτελοῦν ἕνα -πολύ ακριβό- προπέτασμα καπνοῦ, ἕνα ψευδοσιδηρόδρομο οὕτως εἰπεῖν, ἕνα μετακινούμενο πτῶμα, μιά καὶ ἔχει απωλέσει σχεδόν τό 98% της χρηστικότητός του. Καὶ ὁ λόγος διατηρήσεως αὐτοῦ τοῦ ἀπατηλοῦ πτώματος σέ βάρος τοῦ φορολογουμένου δεν εἶναι, παρά ἡ δικαιολόγηση ἐξεζητημένων ἐργολαβιῶν & προμηθειῶν καὶ τό θησαύρισμα πλείστων ὅσων χρυσοκανθάρων, εντός καὶ εκτός ὑπηρεσιακῶν μηχανισμῶν. Σχεδόν μέ τό στανιό παρέχονται κάποιες ἀποσκελετωμένες ὑπηρεσίες ἴσα-ἴσα γιά νά φαίνεται ὅτι κινεῖται κάτι.

Διερεύνηση του ἐγκλήματος

Διαπιστωθέντος του θανάτου, τό πρακτέο εἶναι αυτονόητο:

  • Νεκροψία γιά τή διαπίστωση τῶν τρόπων δολοφονίας

  • Προδιορισμός τῶν ὑπαιτίων καί τῶν κινήτρων τους

  • Δίκη καὶ τιμωρία τῶν ὑπαιτίων

  • ἐπιλογή & ἀξιοποίηση ὅσων ζωτικῶν οργάνων παρέχουν ελπίδα μεταμοσχεύσεως σέ ἕνα νέο σιδηρόδρομο

Μερικές ἀρχικές διαπιστώσεις γιά τά σιδηροδρομικά προβλήματα στήν `Ελλάδα.


ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΑΙΤΙΑ

Τό πρωτογενές κίνητρο γιά τήν ἐξόντωση τῶν σιδηροδρόμων ὑπηρξε ἐδῶ, ὅπως καί λλου, η ἀκραια ἀπληστία νά μετατοπισθουν ὅλα τά οφέλη τῶν μεταφορῶν ἀπό τούς παραδοσιακούς σιδηροδρομικούς ἐπιχειρηματίες, τό κοινωνικό σύνολο καί τό περιβαλλον πρός ενα ιδιαίτερα ἐπιθετικό καί ἀδηφάγο lobby περιλαμβανον τό αυτοκινητεμπόριο, πετρελαιοβιομηχανίες, μεγαλοεργολάβους οδικῶν εργων καί τούς ὑποπρομηθευτές ὅλων αυτῶν. Δευτερογενῶς στούς ἐπωφελούμενους της καταστάσεως περιελήφθησαν καί ὅσα οικοπεδικά καί οικοδομικά συμφέροντα θησαύρισαν μέ τή στρεβλη πολεοδομική ἀνάπτυξη καί καταστροφική χρήση γης πού προκάλεσε η ὑπερεξάρτηση ἀπό τό αυτοκίνητο

`Η μεγάλη ἐπιτυχία αυτου του lobby στό μάρκετινγκ εγκειται στό ὅτι περιέβαλε τά προϊόντα του μέ ενα μανδύα δημοφιλους ὑποκουλτούρας του αυτοκινήτου καί τά πλάσαρε ως "'Αμερικανικό τρόπο ζωης" τόσο στίς μητροπόλεις, ὅσο καί στά κράτη-δορυφόρους. Τό σλόγκαν ενός ἀρχιστελέχους του lobby -καί μετέπειτα κορυφαίου ὑπουργου της 'Αμερικανικης κυβερνήσεως- "What is good for General Motors is good for America" διαπνέει τή συγκοινωνιακή πολιτική ἀπό τό μεσοπόλεμο καί μετά.

ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

Στήν `Ελλάδα αυτή η πολιτική "κλείδωσε" καί ὑποθήκευσε ἐσαεί τή βιωσιμότητα τῶν μέσων σταθερας τροχιας χάρη στό ἐγχώριο ιδιότυπο ὑποσύστημα του διεθνους καπιταλισμου, ἀποκλινον ἀπό τίς παραδοσιακές ὑλοποιήσεις του καπιταλισμου ὅπως ἀπαντῶνται στίς προηγμένες χῶρες

Μοναδικοί ὑγιεις -στά πλαίσια της πολιτικοϊδεολογικης τους ταυτότητος-μείζονες ἀστοί πολιτικοί ἀνεδείχθησαν ο Χ. Τρικούπης καί ο Αν. Τρίτσης

Τό κράτος της μετατρικουπικης `Ελλαδικης δεξιας ἐκδίωξε βαθμηδόν κάθε ψηγμα καλῶς ἐννουμένης συγκοινωνιακης ἐπιχειρηματικότητας, ἐθνικοποίησε δε κάποιες δημόσιες συγκοινωνίες οχι μέ καλό σκοπό, μά γιά νά τίς ευνουχίσει καί νά τίς λεηλατήσει παντοιοτρόπως πρός οφελος ἐπιτηδείων.

`Ως "λαϊκή βάση" τῶν ἐπιδιώξεών του συνέθεσε βαθμηδόν ενα "λουμπεν προλεταριάτο" ἀπό ἐπιλεγμένους συνεργάτες του ναζισμου καί του μοναρχοφασισμου, τούς ἀνέδειξε σέ μονοπώλιο αυτοκινητιστῶν χαρίζοντάς τους ὅσο τροχαιο ὑλικό μπορουσε μέ σκοπό νά δημιουργήσει μία ἀντισιδηροδρομική μαφία οπισθοδρομικῶν μικρονοικοκυραίων, ἀπεχόντων παρασάγγας ἀπό τίς ποιοτικές ἀπαιτήσεις του σοβαρου συγκοινωνιακου ἐπαγγελματισμου.

Μοναδική ἀναλαμπή ειδαμε, ὅταν ευτυχως βοήθησε "ἀπό σπόντα" ο μεγαλοϊδεατισμός της 'Ολυμπιάδας καί προστέθηκαν κουτσά-στραβά κάποια τραμ, μετρό καί προαστιακοί στό τοπίο μας, τά οποια ὅμως τό διαμορφωθέν κατεστημένο προσπαθει νά περιορίζει ἀσφυκτικά σέ ρόλο μαϊντανου. Καί βέβαια ἐκτός τῶν ζωνῶν ΟΑΣΑ & ΟΑΣΘ, τά πράγματα ειναι πολύ χειρότερα, εως καί ἀνύπαρκτα, η ζωή ειναι πρακτικῶς ἀδύνατη χωρίς τήν ιδιοκτησία αυτοκινήτου η εστω μοτοσυκλέττας.

`Η οφειλόμενη αυτοκριτική του τεχνικου κόσμου της χώρας

Μαζί μέ πολλές ἐπαγγελματικές τάξεις καί συντεχνίες, πολλοί μηχανικοί καί υπομηχανικοί της `Ελλάδος συμμετέσχον στή σκύλευση του πτώματος του σιδηροδρόμου καί ἐκπόρνευσαν τήν ἐπιστήμη των στήν υπηρεσία ἀνίερων σκοπιμοτήτων. Τεχνηέντως προώθησαν οτιδήποτε αχρηστο απέφερε κέρδος σέ ἐργολάβους καί προμηθευτές, θάβοντας παράλληλα τίς οποιες ανέξοδες & αποδοτικές, δηλαδή τίς εξυπνες καί βιώσιμες ἐναλλακτικές λύσεις.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ:
  • Πῶς θά προσελκυσθει υγιής συγκοινωνιακή ἐπιχειρηματικότητα
  • Πῶς θά γίνουν ἀποτελεσματικότερα τά φιλοσιδηροδρομικά lobbies
  • Πῶς θά ἐξελιχθουμε ἀπό εθνος που ζει πάνω σέ λάστιχα σέ ενα εθνος που προτιμα νά ζει πάνω σέ σιδηροτροχιές.

Πρίν ἀπό κάθε τί, υφίσταται βαθύτατο πολιτισμικό πρόβλημα: αν δέν ἀποβάλομε τό "νεοελληναρα" πού εχομε μέσα μας, δέν πρόκειται ουτε νά ξεπεζέψουμε ἀπό τά αυτοκίνητα, ουτε νά επιτρέψομε τήν ἀνάπτυξη υγιους ἐπιχειρηματικότητας οχι μόνο στίς συγκοινωνίες, ἀλλά οπουδήποτε. Πρίν ἀπό τά στοιχεια πού μας ἐνοχλουν πολιτικά, οφείλομε νά ἐκδιώξομε αυτά πού μας ἐνοχλουν πολιτισμικά

APXEION Blogs