12/17/10

ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ἐδῶ καί πολύ καιρό διάφορες κλίκες κακούργων ἐντός καί ἐκτός Ὁμίλου ΟΣΕ συντονιζόμενες μέσῳ τῶν ἁρμοδίων διεφθαρμένων πολιτικάντηδων ΝΔ & ΠαΣοΚ ἔχουν ἀποφασίσει πώς πλέον ὁ σιδηρόδρομος στήν Ἑλλάδα ἀξίζει γιά τήν πάρτη τους περισσότερο νεκρός παρά ζωντανός. Τά τελευταῖα 30 χρόνια πού εἴχαμε τήν ἀτυχία νά ὑπαγόμαστε στήν Εὐρωπαϊκή Κενότητα, μεγάλο μέρος ἀπό τίς ἐν λόγῳ κλίκες (μεγαλοεργολάβοι+προμηθευτές+ ἀργυρώνητα στελέχη) ἀπομυζοῦσε τό ὑστέρημα ντόπιων καί Εὐρωπαίων φορολογουμένων μέ τήν πρόφαση ἀνακαμψης τοῦ ρόλου τῶν σιδηροδρόμων καί μέ ἄλλες τάχα οἰκολογικές ἐπιφάσεις.  Στήν πράξη ὅμως δέν ἤθελαν νά κάνουν καθόλου χαλάστρα στίς σκανδαλωδῶς εὐνοημένες ὁδικές μεταφορές. Ἔτσι ἀνάλωσαν πόρους σέ σπάταλες, πλήν ἐσκεμμενα ἀναποτελεσματικές τοποθετήσεις, καί ἐπί πλέον μέ ὁλοένα ἐπιδεινούμενη διαχειριστική ἀχρειότητα στίς καθημερινές λειτουργίες. Σά νά μήν ἔφτανε αὐτό, ἐπιδείνωναν περαιτέρω τή λειτουργική ἀποτελεσματικότητα γιά νά πείθουν τήν κοινωνία ὃτι χρειάζονταν ὃλο καί περισσότερες δαπανηρές “ἐπενδύσεις” προκειμένου νά ἀνακτηθεῖ μεταφορικό ἔργο. Κραυγαλέο παράδειγμα ἡ σκόπιμη ἐκδίωξη ἐμπορευματικῶν πελατῶν ἀπό τήν Πελοπόννησο ὣστε νά χαλκευθεῖ ἡ δῆθεν ἀνάγκη γιά τήν ἠλίθια νέα γραμμή κανονικοῦ πλάτους, πού ἀπό μόνη της θά μποροῦσε νά ὁδηγησει καί πιό εὔρωστα δίκτυα στή χρεωκοπία. Ἐξ ἴσου κραυγαλέα ἡ κακοδιαχείριση τροχαίου ὑλικοῦ (περιλαμβανομένης τῆς σκόπιμης ἐγκατάλειψής του στούς κλέφτες παλαιοσιδηρικῶν) προκειμένου νά ἐκβιάζεται διαρκῶς ἡ προμήθεια καινούριου. Ἡ συνεχιζόμενη ἀτιμωρησία ἀποθράσυνε καί ἐπέκτεινε τή διαπλοκή τῶν ἀνάξιων στελεχῶν μέ ἄνομα ἐπιχειρηματικά συμφέροντα καί πολιτικάντηδες σέ βαθμό ἀδιανόητο γιά πολιτισμένη χώρα.
Τό καταστροφικό δίδυμο Χατζηδάκη-Σουφλιᾶ ἐμπλούτισε τήν κλίκα μέ τούς ἐργολάβους τῶν διοδίων καί σέ συνδυασμό μέ τή λεγόμενη οἰκονομική “κρίση” μετατόπισε ἀποφασιστικά τό βάρος ἀπό τήν κοροϊδία τῶν ἀναποτελεσματικῶν ἐπενδύσεων (πού οὔτως ἤ ἄλλως γίναν ἀντιληπτές) στήν ὁριστική ἀπονέκρωση τοῦ σιδηροδρόμου προκειμένου νά πωληθεῖ τό πτῶμα του ὡς οἰκόπεδα καί ὡς παλιοσίδερα, χωρίς νά ἀπειληθεῖ  ποτέ πιά τό μονοπώλιο τῶν ἰδιωτικοποιούμενων αὐτοκινητοδρόμων. Κατά εἰρωνεία τῆς τύχης ἡ ὐλοποίηση ἐκτελεῖται ἀπό τό διάδοχο καταστροφικό δίδυμο Ρέππα-Τσιόκα.
Ἀξίζει νά ἀναφερθεῖ σέ παρένθεση ὅτι στά πλαίσια ἑνός καπιταλιστικοῦ ἐξορθολογισμοῦ ἡ ΕΟΚ εΐχε θεσπίσει ἕνα νέο θεσμικό καθεστώς ὑποδομῆς-ἐκμεταλλεύσεως τῶν σιδηροδρόμων γιά νά καταστοῦν πιό δίκαιες οἱ συνθῆκες ανταγωνισμοῦ σιδηροδρόμων-αὐτοκινητοδρόμων. Καίτοι τό σύνολο τοῦ δικτύου θά μποροῦσε νά ἐπιβιώσει ἀκόμη καί ὑπό ἰδιωτικοοικονομικα κριτήρια, ἡ κλεπτοκρατούμενη Ἑλλάδα κατόρθωσε τό φαινομενικά ἀκατόρθωτο νά στρεβλώσει τόσο φρικτά τήν ὑποχρεωτική σιδηροδρομική ἀναδιάρθρωση προκειμένου ὄχι ἁπλῶς νά ἀποδυναμώσει, ἀλλά νά σβήσει ἀπό τό χάρτη τό σιδηρόδρομο! Μαζί μέ τό σιδηρόδρομο ἐξαφανίζει καί τά παραδοσιακά σιδηροδρομικά ἐπαγγέλματα μετατάσσοντας μέ ἀναξιοκρατικά κριτήρια τό προσωπικό ἀπό δῶ κι ἀπό κεῖ.
Ἑμεῖς πιστεύουμε πῶς οὔτε ὁ σιδηρόδρομος, οὔτε κατά μείζονα λόγο οἰ σιδηροδρομικοί εἶναι γιά τό χρονοντούλαπο τῆς ἱστορίας καί σκοπεύουμε νά τό ἀποδείξουμε στήν πράξη. Μετά τήν ὑπερψήφιση τοῦ σιδηροδρομοκτόνου νομοσχεδίου ἀπό τά γαλαζιοπράσινα ἀνδρείκελα, μόνος δρόμος γιά τήν ἔμπρακτη ὑπεράσπιση τῶν σιδηροδρομικῶν πόρων εἶναι ἡ κατάληψή τους ἀπό κολλεκτίβες συνειδητοποιημένων πολιτῶν καί ἐπαγγελματιῶν τῶν συγκοινωνιῶν καί ἡ συνέχιση τῆς λειτουργίας τους μέ κάθε πρόσφορο μέσο ὑπό καθεστώς ἐργατικῆς αὐτοδιαχειρίσεως.
Ἔμπνευσή μας θά ἀποτελοῦν οἱ προγενέστερες ἀπαλλοτριώσεις ἐπιχειρήσεων ἀπό ἐργάτες, ἀπό τήν Παρισινή Κομμούνα μέχρι τό μετρό τῆς Βαρκελώνης στόν ἐμφύλιο τοῦ '36 καί φυσικά τή σημερινή 'Αργεντινή-θῦμα τοῦ ΔΝΤ. Στενή θά εἶναι ἡ σχέση καί ἠ συμμαχία μας μέ κάθε ἀντίστοιχη πρωτοβουλία πού θά ἐκδηλωνόταν σέ ὁποιαδήποτε ἐπιχείρηση.
Σταθμοί καί συγκροτήματα τῶν πρός λειτουργική κατάληψη τμημάτων δικτύου θά ἀποσπασθοῦν ἐπαναστατικῷ δικαίῳ ἀπό τή δοσίλογη διοίκηση τοῦ ΕΔιΣΥ. Κάθε χρησιμοποιήσιμος στεγασμένος χῶρος θά ἀξιοποιηθεῖ ὄχι μόνο γιά τίς σιδηροδρομικές λειτουργίες, ἀλλά καί γιά τή διαβίωση ὅσων ἐπιλέξουν νά τίς στελεχώσουν καί νά τις περιφρουρήσουν μαχητικά. Ὅ,τι τροχαῖο ὑλικό κατορθωθεῖ νά ἐξασφαλισθεῖ, στήν ἀνάγκη ἀκόμη καί δραιζινοσυρμοί, θά χρησιμοποιηθεῖ γιά τήν ἐξυπηρέτηση πολιτῶν ἄνευ ὑποχρεωτικοῦ κομίστρου, μέ προαιρετική συνεισφορά πόρων καί ἐφοδίων γιά τή συντήρηση τοῦ σιδηροδρόμου καί τῶν ἐργαζομένων. Τυχόν περισσεύματα ἐκμεταλλεύσεως θά κατανέμονται ἐπί ἴσοις ὅροις στούς καταληψίες ἀναλόγως τῶν ἀνθρωποωρῶν ἑκάστου.
Τά διαχειριστικά σχήματα τῶν ὑπό κατάληψη σιδηροδρόμων θά εἶναι ἀντιαυταρχικῆς μορφῆς ἐντός τῶν πλαισίων τῆς ἀσφαλοῦς σιδηροδρομικῆς κυκλοφορίας καί ἡ γενικότερη πολιτική θά χαράσσεται δημοκρατικά ἀπό ἐργατικές συνελεύσεις τῶν καταληψιῶν. Τό διατιθέμενο τεχνικοεπιστημονικό δυναμικό θά φροντίζει γιά τήν ταχύρρυθμη ἐκπαίδευση-πιστοποίηση τῶν ἀπαιτουμένων εἰδικοτήτων καί τήν τήρηση κάποιων στοιχειωδῶν standards ἀσφαλοῦς λειτουργίας.
Κάθε κατάληψη θά καταστεῖ κύτταρο ἐξαπλώσεως τῆς ἔμπρακτης ἀντικαπιταλιστικῆς ἀμφισβητήσεως, ἀλλά καί κέντρο πρωτότυπης πολιτιστικῆς δραστηριότητος μέ συχνά καλλιτεχνικά καί ἄλλα δρώμενα στά τραῖνα καί τούς σταθμούς.
Ἀναγνωρίζεται ὅτι αὐτές δέν εἶναι περιστάσεις συμβατές μέ περιόδους ὁμαλότητος, πρέπει νά συνειδητοποιηθεῖ πώς ζοῦμε συνθῆκες ἄτυπου ἐμφυλίου ταξικοῦ πολέμου, νά ἐξοικειωθοῦμε μέ “συνθῆκες ἐκστρατείας” γιά νά ἐπιζήσουμε στήν λαίλαπα πού προκαλοῦν οἱ ἐπιθανάτιοι σπασμοί τοῦ ἀποθνήσκοντος καπιταλισμοῦ. Οἱ κατειλημμένοι χῶροι παραγωγῆς θά καταστοῦν τά νέα “Ἰνστιτοῦτα Σμόλνυ” ἀπό τά ὁποῖα θά ξεχυθοῦν οἱ δυνάμεις οἰκοδομήσεως τῆς νέας κοινωνίας. Κάθε ἀντικαπιταλιστικό μόρφωμα καί συλλογικότητα ὀφείλει νά συμπράξει.
Καλοῦνται ὅλοι οἰ ἐνδιαφερόμενοι ἐν ἐνεργείᾳ, ἀπολυμένοι & συνταξιοῦχοι σιδηροδρομικοί, οἱ σιδηροδρομόφιλοι καί ὅσοι ἄλλοι πολίτες ἐνδιαφέρονται νά συμπράξουν στήν ὑπό κατάληψη καί ἐργατικό ἔλεγχο λειτουργία τμημάτων τοῦ σιδηροδρομικοῦ δικτύου νά ἔλθουν σέ ἐπαφή μαζί μας.
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ