1/1/11

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥΣ

Συνάδελφοι,
ἡ φετεινή Πρωτοχρονιά εἶναι μέ μεγάλη διαφορά ἡ χειρότερη πού βλέπει τό Ἑθνικό Σιδηροδρομικό Δίκτυο, καί ἐλπίζομε ὅσο περνᾶ ἀπό τό χέρι μας νά παραμείνει ἔτσι τό πρᾶγμα. Θά μποροῦσαν νά ἀπειληθοῦν καί χειρότερες, μιά πού ἀκόμη δέν ἔχουν ὑπάρξει ὑλικές ἀπώλειες, ἡ ἀπειλή τῶν ὁποίων θά πρέπει νά ἀποτραπεῖ. Τήν Πρωτοχρονιά τοῦ 1945 μπορεῖ οἱ ὑλικές ζημιές νά ἦσαν βαρύτατες, θεσμικά ὅμως ὑπῆρχε πρόθεση πλήρους ἐπαναφορᾶς τοῦ Σιδηροδρόμου, καί αὐτό εἶναι πού μετράει.
Ἄν ὁ σιδηρόδρομος ἦταν ἕνα τεχνολογικά ξοφλημένο μέσον, οὐδείς θά μποροῦσε νά ἀρνηθεῖ τήν ἐγκατάλειψή του καί τόν ἐπαγγελματικό ἐπαναπροσανατολισμό τοῦ προσωπικού του, τά πράγματα ὅμως εἶναι τελείως διαφορετικά. Ἁπλῶς τόν ἔβαλε στό μάτι μιά συμμορία ἀλητῶν, πού ἀφοῦ τόν ἀπομύζησε ἐπί 3 δεκαετίες, θέλει τώρα νά βγάλει τήν τελική της καί μεγαλύτερη μίζα ξηλώνοντάς τον. ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ.
Ἀπευθυνόμεθα πρός κάθε συνειδητό σιδηροδρομικό, πού ἐπέλεξε τή σταδιοδρομία του ὄχι στήν τύχη, ἀλλά ἐπειδή αἰσθάνεται ἐπαγγελματίας τῆς συγκοινωνίας. Μέ τήν κατάπτυστη ἀπογύμνωση τοῦ ἀντικειμένου μας διά τῶν μετατάξεων δέν θά συμβιβασθοῦμε ποτέ. Δέν ὑπάρχουν πρώην σιδηροδρομικοί, Ο ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ.
Τά συνδικαλιστικά μορφώματα καλοῦνται νά κρατήσουν ὀργανωμένους καί μαχητικούς ὅλους τούς ἐκδιωκόμενους ἀπό τό σιδηρόδρομο συνειδητούς σιδηροδρομικούς. Οἱ μετατασσόμενοι νά περιορίσουν στό κατώτατο δυνατό τυπικό μίνιμουμ τή δραστηριότητά τους στίς νέες τους θέσεις παραμένοντας σέ διαθεσιμότητα γιά κάθε φιλοσιδηροδρομικό ἀκτιβισμό.
Διά τῶν λειτουργικῶν καταλήψεων τῶν σιδηροδρομικῶν πόρων (βλέπε κατωτέρω) θά προστατεύσουμε καί θά λειτουργήσουμε τήν ἀναντικατάστατη σιδηροδρομική περιουσία μέ ὅποιο τρόπο μπορέσουμε, ἀπό αὐτοσχέδιες δραιζίνες μέχρι ἀπαλλοτριωμένες δηζελάμαξες καί βαγόνια.

Ἡ ἀδράνεια εἶναι ἀποκρουστικότερη ἁπό τήν προδοσία. Ἡ ἠττοπάθεια δέν ταιριάζει στούς ἔχοντες τό δίκαιο μέ τό μέρος τους. Ἡ αὐτοθυσία στό βωμό τῶν ἀξιῶν μας εἶναι μονόδρομος. Θά πολεμήσουμε μέ κάθε τρόπο γιά τή συνολική ἐπικράτηση τῆς ὑπερασπίσεως τοῦ σιδηροδρόμου, ἀλλά καί γιά κάθε μέτρο γραμμῆς ξεχωριστά. Κάθε πολιτικός σύμμαχος στή διάσωση τῶν σιδηροδρομικῶν πόρων -ἔμψυχων τε καί μή- θά ἐνεργοποιεῖται στό ἔπακρο.

ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΑΓΩΝ
Hasta la victoria!

Post a Comment