ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΩΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σέ ἐπίπεδο ἀρχῆς συντάσσονται μέ τίς βασικές κατευθύνσεις τοῦ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟΥ οἰ


Στήν Αθήνα σήμερα 29/01/2010 συναντήθηκαν εκπρόσωποι των συμβαλλομένων οργανώσεων, εχοντας υπ’οψη:

- Την σπάνιν, τήν δαπανηρότητα καί την δυσκολία εξασφαλίσεως των σιδηροδρομικων πόρων

- Την κεφαλαιώδη σημασία της μεγιστοποιήσεως του ρόλου των μέσων σταθερης τροχιας για τό περιβαλλον, τή λαϊκή οικονομία καί την ποιότητα ζωης
KAI ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΟΤΙ:

Οι ἀπανταχοῦ σιδηρόδρομοι ἀποτελοῦν πανανθρώπινο οἰκονομικό, περιβαλλοντικό καί κοινωνικό κεφάλαιο
`Οπουδήποτε σιδηρόδρομος κινδυνεύει, εἶναι καθῆκον ὁλόκληρης τῆς εὐαισθητοποιημένης ἀνθρωπότητας νά παρέμβει καί ὄχι μόνο των ντόπιων
`Ο σιδηρόδρομος εἶναι Λυδία λίθος τοῦ πολιτισμικοῦ ἐπιπέδου κάθε κοινωνίας, κοινωνία ἀνίκανη νά στηρίξει τούς σιδηροδρόμους της δέν λογίζεται ὡς πολιτισμένη
Δέν ὑπάρχουν μή βιώσιμοι σιδηρόδρομοι δημοσίας χρήσεως
`Όπου ἦταν τραῑνο, θά ξαναγίνει τραῑνο

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ:
προσυμφώνησαν νά συνεπεξεργασθουν τίς λεπτομέρειες γιά τό σχηματισμό ενός αρχικά ατυπου οργάνου, επονομαζομένου «ΔΙΚΤΥΟΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΩΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ», συντετμημένα Δ.Υ.Σ.Π.

Τό Δ.Υ.Σ.Π. επέχει θέση παρατηρητηρίου φιλοσιδηροδρομικων μη κυβερνητικων οργανώσεων, εχει δε ως αντικείμενο:

- τήν παρακολούθηση της διαχειρίσεως των κοινωνικης ιδιοκτησίας η κοινωνικου συμφέροντος σιδηροδρομικων περιουσιακων στοιχείων καί λοιπων πόρων κάθε μέσου σταθερης τροχιας

- τήν παρέμβαση μέ κάθε πρόσφορο τρόπο οταν η διαχείριση απάδει της βέλτιστης καί χρηστης αξιοποιήσεώς τους γιά τούς συγκοινωνιακούς σκοπούς υπέρ των οποίων οι εν λόγω πόροι χρηματοδοτήθηκαν από τό κοινωνικό σύνολο

- τον διατοπικό συντονισμό των υποστηρικτων του, ετσι ωστε νά εξασφαλίζεται μαζική βοήθεια από παντου, οπουδήποτε καί αν προκύψει ανάγκη

Οπου απαιτειται, τό Δ.Υ.Σ.Π. θά παρεμβαίνει νομικως η καί μέ δυναμικές ακτιβιστικές ενέργειες προκειμένου νά παρεμποδίζει τήν καταστροφή, κατασπατάληση, κακοδιαχείριση η αποξένωση της σιδηροδρομικης περιουσίας από τό συγκοινωνιακό της χαρακτηρα

Επί πλέον, τό Δ.Υ.Σ.Π. θά επιδιώξει τη δημιουργία ενός ευρύτερου διεθνους πλέγματος αλληλοπροστασίας των πολύτιμων καί δυσαναπλήρωτων σιδηροδρομικων πόρων.

Σέ επόμενες συναντήσεις οι συμμετέχουσες οργανώσεις θά αποφασίσουν τίς θεσμικές καί λειτουργικές λεπτομέρειες, καθώς καί τόν εσωτερικό κανονισμό του Δ.Υ.Σ.Π. Εν τούτοις, ηδη από σήμερα δεσμεύονται νά ενεργουν πάνω στό πνευμα του παρόντος προσυμφώνου, παρέχοντας πασα δυνατή διευκόλυνση σέ ακτιβισμό μή βίαιο, πού αναπτύσσεται μέ βάση τίς ανωτέρω αρχές. Μέχρι νεωτέρας, ορίζεται συντονιστής των ιδρυτικων δραστηριοτήτων του Δ.Υ.Σ.Π. ο κ. .

Γιά τίς συμμετέχουσες οργανώσεις


JOIN OUR CAUSE - ENTAXTEITE (link)