1/3/10

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ: ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ ΚΑΙ ΒΑΛΕ...

Πρόλογος-πιστοποιητικό θανάτου

Οἱ παρεμβάσεις, πού εδω καὶ χρόνια κατεβάζομε συνεχῶς, ὡς κοινό παρονομαστή εἶχαν τήν προειδοποίηση γιά τά διαχειριστικά ἀτοπήματα πού μαστίζουν τή λειτουργία των Ἑλληνικῶν Σιδηροδρόμων. Δυστυχῶς πλέον δεν ἔχει νόημα ἡ αναφορά στόν ἀσθενῆ `Ελληνικό σιδηρόδρομο καὶ στή θεραπεία του, αλλά στόν ἀπονεκρωμένο `Ελληνικό σιδηρόδρομο καὶ στό ἄν καὶ πως θά τόν ἀναστήσομε. `Ο σωματικός του θάνατος πιστοποιεῖται ἀπ' ὅλους τούς στατιστικούς δεικτες, πού εἶναι πρακτικῶς οἱ χειρότεροι στόν κόσμο, ὁ δε εγκεφαλικός τοιοῦτος ἀπό τή μηδενική πιά πνευματική ὑποστήριξη ἐκ μέρους του ανωτάτου στελεχιακου του δυναμικοῦ. Τά κύτταρα εἶναι κι αυτά σάπια τά περισσότερα, χάρη στήν ἀπύθμενη ἀναξιοκρατία & φαυλοκρατία πού ἐπεκράτησε στήν ἐπιλογή καὶ τήν ἐξέλιξη του προσωπικου.

Βεβαίως, κυκλοφορουν σπασμωδικά κάποιες αμαξοστοιχίες, δεν ὑφίσταται τυπική κατάργηση πουθενά, αυτά ὅμως ἀποτελοῦν ἕνα -πολύ ακριβό- προπέτασμα καπνοῦ, ἕνα ψευδοσιδηρόδρομο οὕτως εἰπεῖν, ἕνα μετακινούμενο πτῶμα, μιά καὶ ἔχει απωλέσει σχεδόν τό 98% της χρηστικότητός του. Καὶ ὁ λόγος διατηρήσεως αὐτοῦ τοῦ ἀπατηλοῦ πτώματος σέ βάρος τοῦ φορολογουμένου δεν εἶναι, παρά ἡ δικαιολόγηση ἐξεζητημένων ἐργολαβιῶν & προμηθειῶν καὶ τό θησαύρισμα πλείστων ὅσων χρυσοκανθάρων, εντός καὶ εκτός ὑπηρεσιακῶν μηχανισμῶν. Σχεδόν μέ τό στανιό παρέχονται κάποιες ἀποσκελετωμένες ὑπηρεσίες ἴσα-ἴσα γιά νά φαίνεται ὅτι κινεῖται κάτι.

Διερεύνηση του ἐγκλήματος

Διαπιστωθέντος του θανάτου, τό πρακτέο εἶναι αυτονόητο:

  • Νεκροψία γιά τή διαπίστωση τῶν τρόπων δολοφονίας

  • Προδιορισμός τῶν ὑπαιτίων καί τῶν κινήτρων τους

  • Δίκη καὶ τιμωρία τῶν ὑπαιτίων

  • ἐπιλογή & ἀξιοποίηση ὅσων ζωτικῶν οργάνων παρέχουν ελπίδα μεταμοσχεύσεως σέ ἕνα νέο σιδηρόδρομο

Μερικές ἀρχικές διαπιστώσεις γιά τά σιδηροδρομικά προβλήματα στήν `Ελλάδα.


ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΑΙΤΙΑ

Τό πρωτογενές κίνητρο γιά τήν ἐξόντωση τῶν σιδηροδρόμων ὑπηρξε ἐδῶ, ὅπως καί λλου, η ἀκραια ἀπληστία νά μετατοπισθουν ὅλα τά οφέλη τῶν μεταφορῶν ἀπό τούς παραδοσιακούς σιδηροδρομικούς ἐπιχειρηματίες, τό κοινωνικό σύνολο καί τό περιβαλλον πρός ενα ιδιαίτερα ἐπιθετικό καί ἀδηφάγο lobby περιλαμβανον τό αυτοκινητεμπόριο, πετρελαιοβιομηχανίες, μεγαλοεργολάβους οδικῶν εργων καί τούς ὑποπρομηθευτές ὅλων αυτῶν. Δευτερογενῶς στούς ἐπωφελούμενους της καταστάσεως περιελήφθησαν καί ὅσα οικοπεδικά καί οικοδομικά συμφέροντα θησαύρισαν μέ τή στρεβλη πολεοδομική ἀνάπτυξη καί καταστροφική χρήση γης πού προκάλεσε η ὑπερεξάρτηση ἀπό τό αυτοκίνητο

`Η μεγάλη ἐπιτυχία αυτου του lobby στό μάρκετινγκ εγκειται στό ὅτι περιέβαλε τά προϊόντα του μέ ενα μανδύα δημοφιλους ὑποκουλτούρας του αυτοκινήτου καί τά πλάσαρε ως "'Αμερικανικό τρόπο ζωης" τόσο στίς μητροπόλεις, ὅσο καί στά κράτη-δορυφόρους. Τό σλόγκαν ενός ἀρχιστελέχους του lobby -καί μετέπειτα κορυφαίου ὑπουργου της 'Αμερικανικης κυβερνήσεως- "What is good for General Motors is good for America" διαπνέει τή συγκοινωνιακή πολιτική ἀπό τό μεσοπόλεμο καί μετά.

ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

Στήν `Ελλάδα αυτή η πολιτική "κλείδωσε" καί ὑποθήκευσε ἐσαεί τή βιωσιμότητα τῶν μέσων σταθερας τροχιας χάρη στό ἐγχώριο ιδιότυπο ὑποσύστημα του διεθνους καπιταλισμου, ἀποκλινον ἀπό τίς παραδοσιακές ὑλοποιήσεις του καπιταλισμου ὅπως ἀπαντῶνται στίς προηγμένες χῶρες

Μοναδικοί ὑγιεις -στά πλαίσια της πολιτικοϊδεολογικης τους ταυτότητος-μείζονες ἀστοί πολιτικοί ἀνεδείχθησαν ο Χ. Τρικούπης καί ο Αν. Τρίτσης

Τό κράτος της μετατρικουπικης `Ελλαδικης δεξιας ἐκδίωξε βαθμηδόν κάθε ψηγμα καλῶς ἐννουμένης συγκοινωνιακης ἐπιχειρηματικότητας, ἐθνικοποίησε δε κάποιες δημόσιες συγκοινωνίες οχι μέ καλό σκοπό, μά γιά νά τίς ευνουχίσει καί νά τίς λεηλατήσει παντοιοτρόπως πρός οφελος ἐπιτηδείων.

`Ως "λαϊκή βάση" τῶν ἐπιδιώξεών του συνέθεσε βαθμηδόν ενα "λουμπεν προλεταριάτο" ἀπό ἐπιλεγμένους συνεργάτες του ναζισμου καί του μοναρχοφασισμου, τούς ἀνέδειξε σέ μονοπώλιο αυτοκινητιστῶν χαρίζοντάς τους ὅσο τροχαιο ὑλικό μπορουσε μέ σκοπό νά δημιουργήσει μία ἀντισιδηροδρομική μαφία οπισθοδρομικῶν μικρονοικοκυραίων, ἀπεχόντων παρασάγγας ἀπό τίς ποιοτικές ἀπαιτήσεις του σοβαρου συγκοινωνιακου ἐπαγγελματισμου.

Μοναδική ἀναλαμπή ειδαμε, ὅταν ευτυχως βοήθησε "ἀπό σπόντα" ο μεγαλοϊδεατισμός της 'Ολυμπιάδας καί προστέθηκαν κουτσά-στραβά κάποια τραμ, μετρό καί προαστιακοί στό τοπίο μας, τά οποια ὅμως τό διαμορφωθέν κατεστημένο προσπαθει νά περιορίζει ἀσφυκτικά σέ ρόλο μαϊντανου. Καί βέβαια ἐκτός τῶν ζωνῶν ΟΑΣΑ & ΟΑΣΘ, τά πράγματα ειναι πολύ χειρότερα, εως καί ἀνύπαρκτα, η ζωή ειναι πρακτικῶς ἀδύνατη χωρίς τήν ιδιοκτησία αυτοκινήτου η εστω μοτοσυκλέττας.

`Η οφειλόμενη αυτοκριτική του τεχνικου κόσμου της χώρας

Μαζί μέ πολλές ἐπαγγελματικές τάξεις καί συντεχνίες, πολλοί μηχανικοί καί υπομηχανικοί της `Ελλάδος συμμετέσχον στή σκύλευση του πτώματος του σιδηροδρόμου καί ἐκπόρνευσαν τήν ἐπιστήμη των στήν υπηρεσία ἀνίερων σκοπιμοτήτων. Τεχνηέντως προώθησαν οτιδήποτε αχρηστο απέφερε κέρδος σέ ἐργολάβους καί προμηθευτές, θάβοντας παράλληλα τίς οποιες ανέξοδες & αποδοτικές, δηλαδή τίς εξυπνες καί βιώσιμες ἐναλλακτικές λύσεις.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ:
  • Πῶς θά προσελκυσθει υγιής συγκοινωνιακή ἐπιχειρηματικότητα
  • Πῶς θά γίνουν ἀποτελεσματικότερα τά φιλοσιδηροδρομικά lobbies
  • Πῶς θά ἐξελιχθουμε ἀπό εθνος που ζει πάνω σέ λάστιχα σέ ενα εθνος που προτιμα νά ζει πάνω σέ σιδηροτροχιές.

Πρίν ἀπό κάθε τί, υφίσταται βαθύτατο πολιτισμικό πρόβλημα: αν δέν ἀποβάλομε τό "νεοελληναρα" πού εχομε μέσα μας, δέν πρόκειται ουτε νά ξεπεζέψουμε ἀπό τά αυτοκίνητα, ουτε νά επιτρέψομε τήν ἀνάπτυξη υγιους ἐπιχειρηματικότητας οχι μόνο στίς συγκοινωνίες, ἀλλά οπουδήποτε. Πρίν ἀπό τά στοιχεια πού μας ἐνοχλουν πολιτικά, οφείλομε νά ἐκδιώξομε αυτά πού μας ἐνοχλουν πολιτισμικά