1/11/13

ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΠΑΝΤΟΥ-ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΑΞΙΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ

Ἀκόμη και με ἀτελή, ἀνολοκλήρωτη πολιτική συνειδητοποίηση και ταξική ὡριμότητα παρατηροῦνται ἐνστικτώδεις ἐργατικές κινήσεις προς την ἐπιθυμητή ἀνατρεπτική κατεύθυνση. Ἀποκλίσεις ἀπό τις πατρο­παρά­δοτες συντεχνιακές ἀπεργίες, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦσαν διαπραγματευτικό ἀτοῦ στην ξεπερασμένη ἐποχή τῆς ταξικῆς ἀνακωχῆς, ἐμπλουτίζουν το προλεταριακό ὁπλοστάσιο με ἀπρόβλεπτες πρακτικές πάλης πού ὑπερβαί­νουν τά τετριμμένα, αἰφνιδιάζουν το καθεστώς και ἐμπεριέχουν σπέρματα ἐναλλακτικῶν μορφῶν μελλοντι­κῶν μετακαπιταλιστικῶν κοινωνικῶν συστημάτων. Πρωτόλειες καταλήψεις σιδηροδρομικῶν δικτύων ὑπό περιωρισμένη λειτουργία ἀποτελοῦν μία τέτοια μορφή, πού σύν τοῖς ἄλλοις ἐπιφέρουν ψυχολογικά πλήγματα και σπασμωδικότητα στον ξαφνιασμένο ἐχθρό. Σε ἀντίθεση με τις συμβατικές ἀπεργίες, ἀντί για μια ἀπότομη ἀπροειδοποίητη διακοπή κάθε κυκλοφορίας ἐπιφέρουν μία βαθμιαία ἀραίωση τῆς ἐπιβατικῆς ἐκ­μεταλλεύσεως. Ἀντί να παρακολουθοῦν οἱ ἀπεργοί παθητικά την τηλεόραση στο σπίτι τους, με την ὁμαδική περιφρούρηση χώρων και λειτουργιῶν ἔρχονται πλησιέστερα μεταξύ τους, γίνονται ένδοεργατικές διαδικασίες και ζυμώσεις πού προάγουν περαιτέρω το ἐπίπεδο τῶν ἀγώνων, τελειοποιοῦνται οἱ μέθοδοι κλιμακώσεως τῶν ταξικῶν συγκρούσεων, ἡ δημοκρατία στο χῶρο δουλειᾶς και ὁ πολιτικός διάλογος για το σχεδιαμό τῶν ἑπομέ­νων ἐξελίξεων. Οἱ κινητοποιήσεις αὐτές μποροῦν να καταστοῦν προπομποί ἐργατικῶν συμβουλίων βάσεως τύπου σοβιέτ (γνησίων και ἀνόθευτων) για τον ἔλεγχο κάθε οἰκονομικῆς δραστηριότητος προς ὄφελος τῶν ἐργατῶν.
Οἱ στόχοι ἐπ’οὐδενί πρέπει να περιορίζονται σε προσωρινά βολέματα, μπαλώματα και συντεχνιακές μικροκατακτήσεις. Ἀπολίτικες συντεχνιακές τοποθετήσεις εἶναι ἐξοβελιστέες. Οἱ παντοιόμορφες καταλήψεις και ἀπαλλοτριώσεις δεν εἶναι ἕνα ὅπλο πού πρέπει να τείνουμε με μισή καρδιά, συμμαζεύοντάς το μετά ἀπό μικροπαραχωρήσεις τοῦ ταξικοῦ ἀντιπάλου. Τοὐναντίον εἶναι μέσο μετατροπῆς μιᾶς προεπαναστατικῆς κατά­στά­σεως σε ἐπαναστατική. Εἶναι μία κινητοποίηση πού πρέπει να φροντίζουμε να μεταλαμπα­δεύεται σε κάθε ἐργασιακό κλάδο και χῶρο. Πρέπει να προάγει την ταξική ἀλληλεγγύη με ὅλους τους χειμαζόμενους ἐργαζο­μένους, ἀλλά και ἀνέργους. Πρέπει να προπαγανδίζεται και ἐκτός συνόρων στα πλαίσια συντονισμένων διεθνιστικῶν δράσεων. Θα μποροῦσε κανείς να ἀναρρωτηθεῖ ὡς ποῦ ἐνδείκνυται να τραβήξουν αὐτές οἱ κινητοποιήσεις. Μέχρι να ματαιωθοῦν περαιτέρω περικοπές? Μέχρι να ἐπανακτηθοῦν οἱ ἥδη συντελεσθεῖσες ἀπώλειες εἰσοδήματος? Μέχρι να τά πάρουμε ὅλα πίσω με τόκους και να ἐπαναπροσληφθοῦν οἱ ἀπολυμένοι μας? Τίποτε ἀπό ὅλα αὐτά, ὁ ἐργατικός ἀναβρασμός πρέπει να κλιμακωθεῖ ἀνυποχώρητα ὡς την τελική ἀνατροπή τοῦ συστήματος.
Ἐτσι, το ἰδανικό πρόταγμα εἶναι ἡ σαρωτική ἐξάλειψη τοῦ καπιταλισμοῦ μέσα ἀπό γενικευμένες κινήσεις ἀνυπακοῆς παντοῦ. Δεν μποροῦν βέβαια να ἀποκλεισθοῦν ἐνδιάμεσοι πολιτικοί στόχοι, ὅπως τῆς προσωρινῆς δυαδικῆς ἐξουσίας με ἐργατικό πόλο τις συντακτικές συνελεύσεις μειζόνων σοβιέτ, ἤ ὁτιδήποτε πρωτοποριακό ἀναδειχθεῖ ἀπό το μεῖγμα πολιτικῆς τῶν ἀντισυστημικῶν δυνάμεων. Και γενικά, ἐπείγει να με­τατραποῦν οἱ παντοῖες κινητοποιήσεις ἀπό μικροαστικές-διαπραγματευτικές σε καθαρά πολιτικές, γιατί ὅλα μας τά προβλήματα πηγάζουν ἀπό το πολιτικοοικονομικό σύστημα και διαπλεκόμενο κατεστημένο. Οἱ ἑκάστο­τε στοχεύσεις και ὁρόσημα θα διαμορφώνονται ἀπό την δυναμική τῶν συσχετισμῶν.
Να τελειώσουμε με λίγα λόγια για το βαθμό δραστηριοποιήσεώς μας. Ἡ ἐργασιακή ἀνακωχή ἔχει τερματισθεῖ με την ἀπρόκλητη ἀντεργατική λαίλαπα, πού μᾶς γύρισε πίσω στον προπερασμένο αἰῶνα, ἀπειλῶντας κεκτημένα ἀκόμη και τῆς Γαλλικῆς ἐπαναστάσεως! Ὁ ταξικός ἀντίπαλος θεωρεῖ πώς ξεμπέρδεψε με το ἀντίπαλο δέος τῆς Ε.Σ.Σ.Δ. και ἐπελαύνει ἄπληστος και θρασύτατος. Δεν ἔχουμε πλέον την πολυτέλεια μιᾶς νορμάλ μικροαστικῆς διαβιώσεως με τά hobby μας, τις οἰκογενειακές διασκεδάσεις και τίς διακοπές μας, ἐξ ἄλλου μᾶς ἀποστέρησαν και τά οἰκονομικά μέσα προς τοῦτο. Σαν τους στρατιῶτες τοῦ ἀντιφασιστικοῦ πολέμου πού βλέπαμε στις ταινίες και κάναν ὡς και 6 χρόνια να ξαναδοῦν το σπίτι τους, πρέπει να ἀφιερώσουμε σχεδόν ὅλο μας το εἶναι στη διεξαγωγή τοῦ ἐπερχόμενου ποικιλόμορφου ταξικοῦ ἀγῶνα. Παίρνουμε μία γεύση τῶν συγκρουσιακῶν ἀπαιτήσεων Ἀπό τις σκηνές τῶν ἀραβικῶν ἐξεγέρσεων τῆς ἐποχῆς μας (ἀνεξάρτητα τῶν κινήτρων ὡρισμένων). Τέλος ἡ ἐποχή τοῦ καναπέ, αὐτή ἴσως τη γνωρίσουν πλέον τά δισέγγονά μας μετά ἀπό γενεές ἐμπεδώσεως κάποιων δικαιότερων κοινωνικῶν συστημάτων. Ολόκληρο το ἀντικαπιταλιστικό φάσμα ἀπό το Μαρξισμό ὡς τον Ἀναρχισμό θέτει θέμα στρατιωτικοποιήσεως τῶν μαχητικῶν τμημάτων τοῦ προλεταριάτου προκειμένου να ὑπερνικηθεῖ ἡ βάρβαρη καταστολή τῆς ἀρχούσης τάξεως. Το μίνιμουμ πού πρέπει τώρα να ξεκινήσουμε ὡς ἐπαναστατική προθέρμανση εἶναι ἡ μαζική συντεταγμένη συμμετοχή στις περιφρουρήσεις και σἐ ἄλλες ὑποστηρικτικές ἐπιχειρήσεις, πού σημαίνει ξενύχτια, στέρηση οἰκιακῆς θαλπωρῆς ἐπί μακρόν, συνθῆκες ἐκστρατείας, ὑπηρεσίες «ἕξι μέσα-μία ἔξω», στρατιωτικές προπαιδεύσεις και ὅλα τά σχετικά. Τά «Στάλινγκραντ» και τά «γκέττο τῆς Βαρσοβίας» δεν ἐπιτυγχάνονται με τζόυστικ. Dedication is the name of the game!

  • Ολοι οἱ σιδηροδρομικοί στα κεντρα διαχειρίσεως των σιδηροδρομικων μας δικτυων!
  • Ολοι στις καταλήψεις τῶν μέσων παραγωγῆς
  • Ἕνα-δύο-τρία, πολλά Πολυτεχνεῖα, Βιετνάμ και «Βίλλες Ἀμαλίας»
ΕΡΓΑΤΗ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΥΤΟΚΥΒΕΡΝΗΘΕΙΣ!